Peab Bostad är med och utvecklar Kungsbacka

Kolla Parkstad i södra Kungsbacka
kallas Kungsbackas nya småstadsidyll.
Under snart tio år har stadsdelen
vuxit fram. Peab Bostad är en av
aktörerna som utvecklar området.

– Våra 14 kedjehus i området sålde väldigt
snabbt och just nu bygger vi vår andra
bostadsrättsförening i området, Brf
Kolla Botaniska, som ingår i slutetappen av Kolla
Parkstad, säger Sara Bergström, Peab Bostads projektchef
för Halland. Kungsbacka har så många
möjligheter och vi har ögonen på fler områden.
Just nu flyttar de första invånarna in i den andra
kedjehusetappen, Kolla Terrasshus 2, ett rymligt
kedjehus på två plan med tre uteplatser varav en
takterrass på hela 30 kvm. Brf Kolla Botaniska
flyttas in under 2020 och består av flerbostadshus i
tvåplan med totalt 34 lägenheter i varierande storlekar
med en botanisk trädgård mellan husen.
– Med det fina geografiska läget och som
Kungsbacka växer är det en verklig framtidskommun,
säger Sara Bergström, och där vill vi naturligtvis
vara med och utveckla fler bostäder.
Peab är väletablerat som byggbolag och har deltagit
i samhällsbyggandet i 60 år. Bostäder, skolor,
förskolor, äldreboenden, muséer, köpcentrum, kontor,
kultur- och idrottsarenor, bibliotek, stadshus,
vägar, broar, parker – ja, hela samhällen – har under
årens lopp sett dagens ljus tack vare Peab. Här finns
hela skalan av verksamhetsområden; från projektutveckling
till bygg och anläggning. Och rörelseresultatet
är stabilt. Givetvis finns det ett starkt miljötänk
bakom all Peabs byggnation, till exempel genom
att Svanencertifiera bostäder som byggs.
Många har säkert sett filmen om hur två tonårspojkar
i keps i början av 60-talet med stark entreprenörsanda
och tillgång till en traktor blev starten
av Peab. Och andan finns kvar.
– Vår vision är att fortsätta utveckla områden
med plats för många nya hem där människor kan
leva och bo. Att vara en Nordens samhällsbyggare
– och Kungsbacka är en del av det.

Sara Bergström nämner till exempel Vallda, en
dryg halvmil västerut från Kungsbacka, där Peab
äger mark och där kommunen planerar ny skola,
förskola och sporthall i närheten.
– Området har väldigt fina kvaliteter och skulle
kunna bli en fin och kustnära trädgårdsstad med
blandad bebyggelse. I framtidstankarna finns att
göra området så miljösmart som möjligt, bland annat
med åtgärder som främjar nyttjandet av lokaltrafiken
för att inte belasta det redan hårt belastade
vägnätet mer.
– Det gäller förstås att avläsa marknadsbehovet
och hitta rätt produkter, men med vår långa erfarenhet
är vi en trygg aktör och förutom att bygga
nya ägande- och bostadsrätter samarbetar vi gärna
med andra aktörer som är mer inriktade på hyresrätter
och andra boendeformer.