Populära bostäder på HSBs Mariehöjd och på Teg

0
390

HSBs nya lägenheter på Mariehöjd,
som byggs tillsammans med PEAB,
är populära. De går åt snabbt så
fort försäljningen startar.
Försäljningen av 94 av dem pågår
just nu. Först går erbjudandet till
dem som anmält intresse och
bosparar i HSB, och sedan till alla
andra. Totalt bygger HSB närmare
700 lägenheter i området.
Och snart öppnas nya möjligheter
även på Tegsidan.

Mariehöjd är ett lugnt och trevligt område
på Olofsdal nära Nydalasjön och
därmed nära till bad och fiske, löpturer i
motionsspåren eller promenader i naturen.
I närheten ligger också universitet, NUS
och de många träningsmöjligheterna på
IKSU.
Bostadsrätterna på Mariehöjd byggs i
olika etapper. 114 lägenheter är redan klara
och inflyttade, 105 lägenheter har inflyttning
nästa år, 80 lägenheter började
byggas i våras och inflyttningen beräknas
preliminärt till 2018/2019. Försäljningen
av de senaste bostäderna på Mariehöjd
med 94 lägenheter och preliminär inflyttning
2019 började tidigt i somras och populariteten
håller i sig. När bearbetningen
av förturskön är klar kommer kvarvarande
lägenheter att läggas ut på den öppna
marknaden.
– Efterfrågan är stor bland annat beroende
på närheten till stora arbetsplatser
som NUS och universitetet, säger Björn
Dahlberg, vice vd HSB Norr.
HSB Norr är en av de 29 föreningar
som finns i det kooperativt demokratiskt
idéburna HSB, som i hela landet ägs av
sina över 605 000 medlemmar.
I Umeå finns cirka 4 600 HSB bostadsrätter,
men också över 200 hyreslägenheter
i centrala stan, på Berghem, Tomtebo
och Östra Ersboda. Men bostadsrätterna
får väl ändå sägas vara HSBs signum.
Att HSB satsar i Umeå märks inte bara på
Mariehöjd. Nyligen inköptes även en bit
mark för att bygga på Teg söder om älven
som är ett av Umeå kommuns strategiska
utvecklingsområden. Flera detaljplaner
kommer att tas fram för att möjliggöra
byggande av bostäder och skapa ett attraktivt
bostadsområde.
Området, som nu alltså ägs av HSB,
kallas Aspgärdan, ligger vid Bölevägen
inte långt från Engelska skolan. Här planerar
HSB för ca 200 nya bostadsrätter.
– Bostäderna just här blir lite större och
kommer säkert att locka dem som tycker
att villan blivit för stor, att det blivit dags
att skaffa en komfortabel lägenhet med
hög standard i ett vackert läge så att man
kan frigöra tid till annat som ger livet mening,
tror Björn Dahlberg.
Om du anmäler ditt intresse på HSB
Norrs hemsida redan nu, så kommer du att
få fortlöpande information om projektet
och en inbjudan till säljstarten när det blir
dags.