Projektet som fick fler elever att stanna i skolan

Att hoppa av skolan riskerar att leda till ett livslångt utanförskap.
Projektet ”#jagmed” i Region
Östergötlands regi har visat att
skolavhopp kan motverkas. Det

visade också att alla elever
egentligen vill vara i skolan.

 

Nästan var fjärde elev som slutade
gymnasiets nationella program
2018 slutförde inte utbildningmed examen.
Orsakerna till skolavhopp
är skiftande, det kan exempelvis
handla om mobbning, psykisk ohälsa eller
bristande stöd i skolan eller hemmet.
Går problemet att lösa? Ja, med riktade
insatser på varje individ är det fullt möjligt.
Det visar det av EU delfinansierade
projektet ”#jagmed”, som genomfördes


mellan 2015 och årsskiftet 2018/2019,
Syftet var att få fler ungdomar till utbildning
och arbete och genomfördes i samverkan
med övriga fyra regioner i Östra
Mellansverige.

Totalt berördes cirka 17 000 unga mellan
15 och 24 år av insatserna. Flera deltagande
kommuner beskriver resultaten
som helt enastående.
– Vi visade att negativa trender med
avhopp och låga studieresultat verkligen
kan vändas med goda krafter. Det är på
många sätt stort och fantastiskt. Men utmaningarna
och behoven kvarstår.
Beslutsfattare måste därför ta fortsatt ansvar.
Alla som möter unga i eller utanför
skolan behöver jobba systematiskt med
att uppmärksamma och stödja unga för
att de ska lyckas med sin skolgång, säger
Lasse Johansson, strateg och huvudprojektledare
på Region Östergötland.

För Östergötlands del var Linköping,
Norrköping, Ödeshög, Söderköping, Valdemarsvik
och Vreta utbildningscentrum
delaktiga i projektet. Det handlade till exempel
om riktade insatser att anställa närvarocoacher
kartlägga, kontakta, motivera
och stödja ungdomar som riskerade
eller redan hade hoppat av skolan. Även
föra deras talan och på olika sätt nå ut till
elever som hoppat av, samt att skapa fritidsaktiviteter
och praktikplatser.
– Arbetssätten utgick alltid från den
unge och mötte den unge ”där den är”. I
grund och botten handlar det om något så
enkelt som att se, lyssna och förstå. Vem
är du? Vad behöver du? Hur kan vi hjälpa
dig? Du är bra, du kan, det finns plats för
dig i samhället!

Lasse Jonsson säger att man i projektet
inte träffat en enda ungdom som sa att de
inte vill gå i skolan. För många var det
första gången som de mötte en vuxen
som utgick från deras behov och lyssnade
på deras berättelse.
– Det visar att något måste förändras.
När projektet nu gått i mål pekar både intern
och extern utvärdering åt samma
håll. Initiativet ”#jagmed” innebar definitivt
en positiv skillnad, samtidigt som insatserna
måste få leva vidare och spridas
för att ge bestående resultat.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: 123rf.com