Pussel för framtidens sjukhus

0
570

Att bygga två nya stora moderna
vårdbyggnader mitt på ett gammalt
sjukhusområde kräver inte
bara spetskompetens för byggnadernas
skull – det kräver också
en stor portion tålamod.
Stundtals är det närmare 1 000
byggjobbare här samtidigt.
– Vi bygger för framtidens
vård, så besväret lönar sig, säger
Christer Hallgren, projektchef
för nya sjukhusområdet
Malmö.

Idag är det viktigt att vara ute i god tid
för sitt läkarbesök på sjukhuset i
Malmö. Det är besvärligt att ta sig fram.
Vägar är avstängda och upprivna. Orangea
skyltar med svarta pilar pekar i riktningar
vi inte är vana vid. Ingenting är sig likt då
mottagningar och vårdavdelningar har
tillfälligt flyttats.
Själv tar jag taxi hit. Den nyfikne
chauffören förstår att jag ska skriva om
arbetet med det nya sjukhuset säger han:
”Säg åt dem att de sköter framkomligheten
hur bra som helst. Det fungerar verkligen”.
Oj! Säger en taxichaffis så, ja då litar jag
på det.
Christer Hallgren ler nöjt när han får
höra vad som sagts: – Faktum är att det
fungerar förvånansvärt bra trots alla förändringar,
säger han. För att underlätta
för patienter och besökare att hitta på
området har vi en sjukhusbuss. Den avgår
var tionde minut ända fram till fem på
kvällen. Den kostar inget.
– Dessutom har vi 4 områdesvärdar
som gör en otrolig insats när de guidar dig
rätt på området och svarar på frågor. De
finns tillgänglig när du behöver hjälp.

På projektkontoret i en modulbyggnad
på Inga Marie Nilssons gata hänger det
hjälmar och gula reflexjackor i rader. En
ständig ström av människor går ut och in,
ritningar ligger i högar och sorlet vittnar
om febril aktivitet och stora beslut.
Bakgrunden är att Region Skåne investerar
drygt 12 miljarder kronor i bland annat
en ny vårdbyggnad på ca 100 000 kvadratmeter
för framtidens högkvalitativa
hälso- och sjukvård. Byggnaden består av
två sammankopplade hus, nio respektive
tio våningar höga. Till det ska det byggas
en servicebyggnad där labmedicin och all
logistik, service och teknik som ska försörjas
sjukhusområdet samlas i en gemensam
byggnad. Utöver det ska det anläggas en
teknisk infrastruktur som ska hantera
minst tjugo olika tekniska system för att
klara försörjningen inom sjukhusområdet;
rörpost, robottruckar, nätstation, tele, data,
avjoniserat vatten, medicinska gaser, kyl
och fjärrvärmedistribution.
Det är nu puzzlet läggs för att göra det
nya möjligt.
– Det är oerhört mycket som måste
förberedas för de nya byggnaderna. Till
försommaren tas de första spadtagen, säger
Christer Hallgren. Sjukhusbyggnader
är stora och komplexa.
Allt som utförs måste bedömas utifrån
vilka effekter det får för patienter, personal,
ambulanstransporter och andra som
behöver ta sig fram på sjukhusområdet.
– Röntgen och ögonkliniken är borta. I
december påbörjas rivning av den gamla
medicinbyggnaden. Ersättningslokaler har
byggts för verksamheter som tillfälligt måste
flyttas innan de ska in i nya byggnader.
De äldsta delarna av gamla MAS,
Malmö Allmänna Sjukhus, är över hundra
år gamla. Verksamheter har växt inom
området vilket lett till en tämligen brokig
blandning av byggnader från olika tidsperioder.
Så behovet av ett ”nytt sjukhus” är
uppenbart.

Beslutet är fattat och arbetet är igång
med om- och nybyggnationerna på området.
Diskussionerna har varit omfattande
och intensiva.
Vid Södervärn finns en ny akut och
vårdcentral. Öster om den nya vårdbyggnaden
planeras för ett ny park med ett av
Malmös äldsta träd. Ett läkande grönt
rum mitt på området. Sjukhusområdet
ska kännas som en naturlig och attraktiv
del av Malmö.
– Visst kan det uppfattas som lite stökigt
men vi bygger det här för alla. Vi ger
förutsättningar att kunna ge den bästa vården
och vi skapar en bättre arbetsmiljö för
Region Skånes medarbetare, säger Christer
Hallgren.