Rustas jättelager byggs nu ut ”VI HAR FÖRKORTAT BYGGTIDEN REJÄLT”

0
498

Rustas centrallager invigdes
hösten 2015. Ganska snart
stod klart att det inte var tillräckligt
stort för att klara den
snabba tillväxten med nya
butiker. Den redan jättestora
anläggningen får nu därför
en rejäl tillbyggnad som
gör lagret till ett av Sveriges
största. En konsultgrupp med
tre väletablerade lokala företag
håller i den prestigefulla
entreprenaden.

Den befintliga anläggningen på Malmölandet
strax norr om Norrköping
är centrallager för Rustas nordiska
marknad. Här pågår en imponerande
logistik, hela tiden utan avbrott.
Varje dygn rullar omkring 300 lastbilar
ut på vägarna fyllda med varor. Från
den närliggande hamnen har då först en
ständig ström av containrar lastats ur.
Efter sortering och omlastning skickas
varorna sedan vidare till Rustas 108 butiker
i Sverige, Norge och Tyskland. Allt
går alltså via Norrköping.

Den väldiga lagerytan på 64 000 kvadratmeter
kompletteras nu med ytterligare
36 000 kvadratmeter i markplan, plus en
övervåning på 10 000 kvadratmeter.
– Rusta har en kraftig tillväxt med en
fördubblad etableringstakt. Trots att deras
lager här i Norrköping är så pass nytt
var det alltså helt nödvändigt med en utbyggnad
och det var tvunget att gå snabbt,
säger projektledaren Krister Sühl, VD för
Developing Design Sweden AB.
Och snabbt har det gått, betydligt
snabbare än normalt. Projekteringen
påbörjades drygt ett år efter invigningen
hösten 2015. I augusti 2017 var spaden i
backen och nu i november 2018, ska allt
vara klart.
– Vi har förkortat byggtiden rejält,
säger Krister Sühl. Förklaringen är att
konsultgruppen, med Byggkoordinator
i Norrköping AB i spetsen, valde en förhållandevis
ovanlig entreprenadform
– delad entreprenad istället för totalentreprenad.
Det innebär att byggherren – Rusta i
det här fallet – anlitar projektörer som
får i uppdrag att utarbeta handlingar
för projektet, diverse beskrivningar och
ritningar.
– Först därefter har vi projektörer
inom konsultgruppen handlat upp entreprenaderna,
ett 20-tal byggare och hantverkare
av olika slag. Förutom att det går
betydligt snabbare innebär det att Rusta
har kunnat påverka hela processen under
byggets gång. I en totalentreprenad,
skulle det inte vara möjligt, förklarar
Krister Sühl.

Developing Design Sweden AB, består
av konsultgruppen Byggkoordinator i
Norrköping AB som har projektering och
byggledning, Arkitektgruppen GKAK
som designat och ritat byggnaden samt
A2h Byggteknik AB, som har uppdraget
att dimensionera och upprätta konstruktionshandlingar
för de platsgjutna
grundkonstruktionerna.
– Det är en otroligt spännande utmaning
att få jobba med ett uppdrag av den
här omfattningen. Det handlar om både
projektets storlek, budget och tid. Och att
nu se utbyggnaden växa fram och se att
allt fungerar som planerat, känns naturligtvis
oerhört tillfredsställande, avslutar
Krister Sühl.