S och M – en lyckad förening för tillväxt

0
41

 

NÄR DET efter förra valet blev klart
att den politiska kartan ritats om, såg
två partier en möjlighet att arbeta
tillsammans. Det skulle snart visa
sig att den ovanliga kombinationen
Socialdemokrater och Moderater var
en lyckad förening för Oskarshamns
kommun. Partierna vilar på olika
ideologier men hade inte svårt att
enas om samma mål – tillväxt och
utveckling.

– Vi har en gemensam syn på att vi behöver
tillväxt i Oskarshamn. Även om vi inte
har en gemensam ideologi kan vi komma
överens om sakfrågorna och med våra respektive
nätverk kan vi ha en bredd som ger
en annan tyngd åt besluten, säger Ingela
Ottosson (M).
– Vi står enade i att vi vill det allra bästa
för Oskarshamn. Att vi tillsammans har majoritet
ger stabilitet och tydlighet. I en förhandlingssituation
ger det mer motivation
och bidrar till kreativa lösningar, säger
Andreas Erlandsson (S).

Oskarshamn har den högsta medelinkomsten
i regionen och fler arbetstillfällen än det
finns kommuninvånare. Skolan har bra resultat
och fler företag väljer att etablera sig.
Även byggbolagen vädrar morgonluft och
bygger bostäder på attraktiva platser för
kommande Oskarshamnsbor.
– Men vi har begränsade resurser och
måste se över vad vi använder skattepengarna
till. Och där är vi helt överens: Det som
inte skapar tillväxt, ska vi inte satsa på, säger
Andreas Erlandsson.
Tillväxt, tillväxt, tillväxt. Det är den avgörande
frågan i alla beslut.
– Det är ibland obekväma beslut, men
om vi ska vara en attraktiv kommun att flytta
till, måste vi fokusera på att ha goda resultat
som ger värde för fler, säger Ingela
Ottosson.

Ett klart och tydligt mål för Oskarshamn
är att bli fler – gärna genom att de som redan
pendlar flyttar in permanent – men ännu
hellre genom att locka folk från andra landsdelar.
– Oskarshamn har ett fantastiskt läge
nära både havet och naturen. Här finns alla
möjligheter till en hög livskvalitet, med både
bra arbete och fritidsaktiviteter. Dessutom
är den ekonomiska jämlikheten hög och
klyftorna mellan fattig och rik minskar, i
stället för att öka som på andra ställen i landet,
säger Andreas Erlandsson.
– Det säger något att vi har högsta medelinkomsten
i länet och att vi med alla nyetableringar
av företag breddar vårt näringsliv.
Närhet och enkelhet präglar vår kommun.
Avstånden i tid är korta och utan köer, exempelvis
är det bara 45 minuter till närmaste
flygplats, säger Ingela Ottosson.

Och kommunen är på god väg. Befolkningen
ökar stadigt och i somras hade kommunen
27 115 invånare, den högsta siffran
sedan 1991.
– Det har varit en jättepositiv utveckling
den senaste tiden och vi ser hur stoltheten
växer hos våra invånare. Många vågar satsa
och investera vilket gör att man känner en
framtidstro man inte känt tidigare, säger
Andreas Erlandsson.

Text: Cecilie Östby
Foto: Oskar Kullander & Oskarshamns kommun