Så blir parken vid nya badhuset

Granne med nya badhuset blir det
en park stor som nästan två fotbollsplaner.
– Idén med parken är att skapa en
mötesplats för både aktivitet och vila, säger
Marie Lindh, projektledare på kommunens
förvaltning för Teknik.
– Här ska du kunna träna för dig själv
om du vill det, men också i grupp. Du ska
kunna sätta dig ner i gröngräset och ha
picknick, umgås eller bara sitta och vila på
en bänk. Här ska det finnas något för alla.
Innehållet i parken bygger på den invånardialog
som genomfördes för två år
sedan.
I parken kommer det bland annat att
finnas:
• Skatedel med bowl i betong och
streetytor med betongplattor.
• Parkour.
• Utegym.
• Hinderbana.
• Lekplats med vattenlek, studsmatta,
klätterställning, snurrlek och rutschkana.
• Scen.
• Sittplatser med bord och grill.
Genom hela den aktiva delen av parken
går en svängd löparbana av asfalt.
Allt inramat av en låg mur och böljande
mark med grupper av träd. Det blir både
klippta gräsmattor,
ängsmark och
perenner.
Utöver parken kommer det också att
anläggas en stadsgata förbi badhuset, entrétorg,
cirkulationsplats och parkeringsplatser
längs med järnvägen. I planerna
ingår också ett risk- och bullerskydd mot
järnvägen, i samverkan med Trafikverket.
Området är just nu byggarbetsområde,
och beräknas vara klart till sommaren
2021.
Text: Anders Olow
Illustration: Kungsbacka kommun