SÅ FÖRVANDLAS KRONAN TILL NYTT BOSTADSOMRÅDE

0
72

KRONAN VAR ett gammalt militärområde
som stått orört i många
år. Nu blir det en helt ny stadsdel
med 7 000 Lulebor.
– Nu är målet att få fler byggaktörer
utifrån för att kunna sprida
investeringarna och därmed kunna
bygga fler bostäder med bibehållen
kvalitet och variation samtidigt,
säger Daniel Rova, projektledare
för Kronan.

Kronandalen fungerade som ett
luftvärnsregemente fram till
1990-talet. Då tog kommunen
över och bostäder började byggas på
2000-talet. Redan nu bor ungefär 1700
personer i området.
Här finns infrastrukturen på plats redan
och Träffparken står färdig och på
tillväxt. De har anlagda dammar med
kanaler som fungerar som öppna dagvattenlösningar
som skapar förutsättningar
för en rik mångfald för djur och
växter. Det går inte att komma in i parkerna
i dagsläget, men för den som är
nyfiken går det att se konstnären Anna
Svenssons stora regnbågsfärgade
skulptur Forever Young som invigdes
förra hösten från längre avstånd eller
konstnären Markus Lanttos Älg i
Solnedgång som lyser orange inne i
parken. Ytterligare tre nya konstverk är
planerade för Kronan-området. Dagens
återvinningscentral behöver flyttas innan
hela park- och dagvattenlösningen
kan färdigställas.

Näst på tur ett modernt stadsdelscentrum
mitt i Kronandalen med bland annat
livsmedelsbutik men även möjlighet
till apotek och vårdcentral och plats
för gym, frisör och restaurang.
– Den stora frågan här är utbyggnadstakten.
I dagsläget har vi inte klart
med vilka aktörer som ska medverka eller
exakt utformning av centrumet. Men
planen är att det ska byggas för att ha
aktivitet dygnet runt för att öka tryggheten
i området. ”Livet mellan husen” är
en avgörande fråga säger Daniel Rova.
Året runt finns möjlighet till en
mängd aktiviteter för olika åldrar och
intressen. Läget intill Ormbergets naturreservat
och friluftsområde ger de
boende tillgång till ett rikt friluftsliv
med löpturer och sportaktiviteter. Det
finns motionsspår, skidbackar, skidstadion,
grillplatser, utegym och ett fint
promenadstråk runt Skurholmsfjärden.
I Ormberget finns också marker där
man kan plocka bär och svamp.

Förra året till skolstarten invigdes
Kronanhallen som är anpassat för inomhussporter
som innebandy, basket,
volleyboll, handboll och badminton.
Sporthallen, skolan och förskola är förberedda
för den växande stadsdelen.
Kronans läge nära Luleå centrum
och närheten till naturen skapar en attraktiv
stadsdel som förenar de villor
och flerfamiljshus som redan finns med
nya radhus, bostadsrätter och hyresrätter
i olika storlekar.
– Det kommer att byggas mindre hyreslägenheter
som är finansierade med
statligt investeringsstöd vilket garanterar
en låg hyra under många år. Samtliga
hyresrätter kommer att finnas tillgängliga
på Bostad Luleå, säger Daniel Rova.
Det tar tio minuter med cykel in till
centrum och bara några minuter med
lokaltrafiken. Området är planerat för
att minska bilberoendet. Gemensamma
parkeringshus kommer att finnas i ytterområdet
av Kronan för att göra det
enklare att välja cykel eller att gå.
– Vi kommer att erbjuda cykelpooler
och bilpooler på sikt för att det ska vara
enklare att välja att vara bilfri, säger
Daniel Rova.

Över 220 bostäder är under uppbyggnad
i etapp 1 och 2 genom att det under
hösten påbörjades ett nytt kvarter
med ca 150 lägenheter. Etapperna kommer
totalt att innehålla nära 800 bostäder
och ett vård- och omsorgsboende
som beräknas vara inflyttningsklart
senhösten 2020.
Hela Kronan-projektet andas nytänkande
med hänsyn till hållbarhet och
miljö. Första spadtaget togs nu i maj och
hela området beräknas vara färdigt
2030. Projektet följs av en doktorand
från Luleå Tekniska Universitet som undersöker
hur man utvecklar en resurseffektiv
dialog för hållbart byggande.
Kronan är pilotprojekt för den studien.
– Kronan vill erbjuda ett gott liv och
en god livsmiljö med fokus på social
och ekologisk hållbarhet. Trivsel, trygghet
och hälsa är ledorden. Vi välkomnar
fler byggherrar som vill delta i byggandet
av Kronan. Det är en långsiktig
utveckling som blir både bättre och
mer lönsam med samarbete, säger
Daniel Rova.

Text: Cecilie Östby
Illustration: Luleå kommun