Samhällsbyggnadsdirektören Anna Bertilson-Det tar tid att bygga stad

0
359

Anna BertilsonLinköping växer och det gör Linköping till en
fantastisk stad att bo och leva i. Det sjuder av
liv och rörelse och för mig är det här en otroligt
spännande tid, det är ett privilegium att få vara med
och utveckla stadens framtid.
Men att bygga stad tar tid, Linköping som vi
upplever staden idag har tagit många år – ja, århundraden
att växa till den stadsbild vi har idag
med gatunät, vattnet, torg och hus. Det är en utmaning
att berätta om stadsutveckling för er Linköpingsbor.
De visioner och idéer om Linköpings
utveckling som vi har idag kommer inte alla vi att
få uppleva.
Därför att stad tar tid.

Just nu pågår fl era samhällsutvecklingsprojekt
som kommer att ge den största stadsförnyelsen
i Linköpings historia – Ostlänken, Vallastaden
och en helt ny innerstad för att nämna några
exempel. Vi står nu inför en av våra största utmaningar,
vi som bor i Linköping. Ostlänken är som
du vet vid det här laget ett projekt som innebär att
Linköping kommer närmare sina storstadsgrannar.
Vad vi gör nu är att vi bland annat planerar
och lägger grunden för staden kring själva järnvägen.
Samrådet för utvecklingsplan för Innerstaden
pågår 9 juni – 31 oktober – här har alla en möjlighet
att tycka till om hur vi vill se Linköpings stadskärna
gestaltas i framtiden.
Nu är nu och då var då. Framtidsvisioner
är spännande, men
vad säger de egentligen? En stad
blir attraktiv utifrån fl era aspekter
men framförallt utifrån sina invånare
och vilka möjligheter vi har
att möta varandra i staden.

Därför skulle jag vilja stämma
träff med dig om sådär
femton år. Jag föreslår att
vi ses intill Stångebro, den sidan
som är mot Hamngatan. Du kan
lugnt promenera över i din egen
takt, trafi ken på Hamngatan har
minskat och nu är det mest kollektivtrafi
k som rullar där. Vi ses
på Stångebro, ställer oss sida vid
sida med Stångåns vatten kluckande vid våra fötter.
När vi vänder blicken österut ser vi vår nya
central station, vår nya motor i centrala staden
som skapar liv och rörelse och där människor rör
sig. Och det är det som är själva grunden när vi tillsammans
med fastighetsägare och näringsliv ska
skapa en dynamisk stad där människor trivs.
När vi ses om femton år så har det Linköping
som vi känner idag vuxit och blivit större.

För Linköpings vision handlar om att vi skapar
staden i en gemensam målbild, tillsammans
med näringsliv, fastighetsägare och
framför allt i dialog med stadens invånare. Förutom
att vi utgår från människans grundläggande
behov i form av exempelvis närhet till affärer och
service och av bra trafi kförbindelser och trivsamma
miljöer vill vi också att människor ges förutsättningar
att ta plats och ge energi till stadens
puls, till stadens livsnerv.

Du kan läsa mer om hur vi tänker oss stadens
utveckling, vid sidan av asfalt och betong,
i den här bilagan. Mycket nöje – och
kom ihåg att om femton år ses vi vid Stångebro
och stämmer träff med ett större och mer dynamiskt
Linköping.
Anna Bertilson,
samhällsbyggnadsdirektör i Linköping