Satsningar ska trygga framtidens välfärd

0
325

Det byggs som aldrig förr i kommunen, satsningar görs på
fler arbetstillfällen, besöksnäringen och att stärka Skövdes
attraktivitet. Varför gör vi allt det här? Vad är den långsiktiga strategiska
planen? Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson svarar.

Skövdes och Sveriges befolkning
lever allt längre
samtidigt som det
föds många barn och
det är en väldigt positiv
utveckling. I stort sett vartannat
flickebarn som föds kommer att

uppleva sin hundraårsdag, säger
Katarina Jonsson.
– I Skövde föds runt 650 barn
varje år, vilket innebär att under
de kommande tio åren föds 1500
barn i Skövde som statistiskt
kommer att fylla 100 år. I dag har
Skövde runt tio invånare som
har nått denna aktningsvärda ålder.
Katarina Jonsson understryker
att
politiken måste utformas utifrån
förändringarna i åldersstruktur
som vi
står inför. Och här är Skövde
inget undantag.
– Inom en tioårsperiod ökar antalet
unga
och äldre mycket kraftigt i
relation
till den arbetsföra befolkningen.
De två grupperna behöver
våra gemensamma resurser mest
och det
samtidigt.

Hur ska
Skövde förhålla sig för att
klara den här utvecklingen?
– Vi har en långsiktig plan för att
skapa nya resurser till framtidens
välfärd.
Skövde behöver nya intäkter
och fler
människor i arbetsför ålder
som betalar skatt här. Någon annan
lösning
finns inte.
Det är inte bara resurserna till välfärden
som påverkas, konkurrensen
om dem som jobbar hårdnar och redan
i dag är det huggsexa om att locka till
sig kompetens.
– Skövde ska vara en attraktiv kommun
som lockar yngre personer att
vilja jobba och bo här. Vi är i ett vägskäl
för Skövde, kommunen måste
bli större för att också vara ett starkt
draglok för hela Skaraborg.
– Om vi vill att fler ska flytta hit så
måste vi kunna erbjuda bostäder, både
för att hyra och äga, samt i olika delar
av kommunen. Ytterområdena hamnar
mer i fokus under nästa mandatperiod,
hela Skövde kommun ska utvecklas.
Att vi började mer centralt
beror bara på att det var där vi kunde
få fram flest nya bostäder på kortast
tid.

Vill man rekrytera spetskompetens
måste det även finnas attraktiva
arbetstillfällen, hur ser du på det?
– Vi har gjort riktade insatser för
att skapa arbetstillfällen inom till exempel
IT och dataspel. Därför är vi
nu den fjärde största dataspelstaden i
landet. Vi ser att den här dynamiska
miljön attraherar unga människor att
flytta hit och bli en del av den svenska
tekniksektorns framgångssaga.
Du talar mycket om attraktivitet
i samband med utveckling.
– Arbetsgivarna är tydliga med att
platsens attraktivitet är avgörande när
de ska rekrytera. Det blir allt viktigare
att ha tillgång till bra skolor och goda
möjligheter till friluftsliv. I det sammanhanget
kan jag nämna Arena
Skövde och vår storsatsning på
Billingens fritidsområde, som ska bli
ett av södra och västra Sveriges största
besöksmål – sommar som vinter. Men
det är så mycket mer än en turistmagnet,
det handlar också om att ge alla
invånare chansen till ett bredare utbud
på hemmaplan och möjliggöra ett
mer aktivt och friskare liv.
– En av Skövdes stora styrkor är att vi
politiska partier jobbar bra tillsammans
och med stor respekt för varandra. Det
är grunden för att vi oftast har samsyn i
de stora frågorna och till Skövdes positiva
utveckling. Vår gemensamma målsättning
är att erbjuda Skövdeborna ett
gott och långt liv. Det är det som är
Skövdeandan, avslutar Katarina Jonsson.