Scania satsar på hållbara transporter

0
626

Utöver lönekostnader är bränsle, som står för 70 procent av fordonsutgifterna, den ojämförligt största kostnadsposten för lastbilsåkerier. Det finns alltså starkt vägande skäl att minska bränsleförbrukningen och därmed även klimat- påverkan. I många fall kan kunderna dessutom välja förnybara bränslen. 

Genom att först analysera kundernas driftsförhållanden och sedan fortlöpande följa driften – kan Scania utlova en betydande bränslesänkning. Utifrån analyserna får kunder priserbjudanden. Det är möjligt genom att fordonet optimeras för precis den transportuppgift som ska utföras, att lastbilen kontinuerligt underhålls och – inte minst – att förarna får utbildning och stöd för ett ekonomiskt körsätt. Detta paket av olika åtgärder – kallat Ecolution by Scania – har lanserats i hela Europa och hittills har Scania skrivit kontrakt för mer än 800 lastbilar.

Driftsdata från fordonen

För att Scania ska kunna utlova bränslesänkningar måste kundens drift och förarens skicklighet först analyseras som grund för att fastställa potentialen. Det sker genom den lilla dator, Scania Communicator, som alla fordon numera utrustas med. Datorn läser hela tiden av fordonets styrsystem och skickar data via mobiltelesystemet. Scania och åkeriet får därmed detaljerade uppgifter om hur bilen och föraren presterar. Till sin hjälp har föraren dessutom ett elektroniskt förarstödssystem där han eller hon under färd kan avläsa hur bränslesnål körningen är.

Om Scania, till exempel, har utlovat en sänkning från 3,3 liter/mil till 2,81 liter/mil följs kontinuerligt utvecklingen i förhållande till målet. Vad går bra och dåligt?

Ny grönare lastbil

Erfarenheten hittills är att lastbilarna minskat förbrukningen med tio procent och mer är möj- ligt, inte minst när lastbilarna inom kort övergår till de strängare kraven på avgasrening som gäller från årsskiftet. Genom att Scania samtidigt genomfört en mängd olika förbättringar i chassi och drivlina utlovas ytterligare upp till åtta procent lägre bränsleförbrukning.

– Ecolution by Scania innebär ett systematiskt angreppssätt för att optimera fordon och tjänster, baserat på god förståelse för kundens affär och bransch, konstaterar Scanias vd Martin Lundstedt. Vi kommer närmare kunden och kan arbeta ur ett helhetsperspektiv med ständiga förbättringar.

Att det går att uppnå betydande minskningar har Scania bevisat i sitt rullande laboratorium som genomför interna transporter mellan Södertälje och fabriken i Nederländerna med dieseldrivna fordon samt mellan de olika fabrikerna i Södertälje med etanoldrift.

Med 49 fordon, 143 släp och 110 anställda förare har Scania Transportlaboratorium en unik insikt i möjligheterna att minska bränsleförbrukningen och därmed klimatpåverkan.

– Vi är klimatsmarta i praktiken och kan uppvisa en halvering av CO2 per tonkilometer från 2008 till 2012, säger Anders Gustavsson, vd för Scania Transportlaboratorium.

Biogas och etanol

Där det är möjligt kan de tunga transporternas miljöpåverkan väsentligt minskas genom att övergå till biogas eller etanol. Men även med dieseldrift i fjärrtransporter finns oerhört mycket att hämta, menar Scania. Den största effekten får en förnyelse av fordonsflottan till modernare och energisnålare lastbilar och bussar.

– I äldre fordon bör man kunna åstadkomma upp till 20 procent minskning, förklarar Anders Gustavsson.

Väsentlig minskning

Att sänka lastbilshastigheten från 89 till 80 km/tim ger till exempel en minskning på 5–10 procent. Förarutbildning, bättre däck, bättre underhåll och relativt enkla aerodynamiska justeringar kan tillsammans ge väsentliga minskningar.

I nyare bilar kan man dessutom dra nytta av automatisering och förarstödssystem.

– Platooning, fordonståg med tät konvojkörning, är ännu inte fullt utvecklat men kommer också att kunna ge en bränsle- besparing. Och på förarstödsområdet finns åtskilligt kvar att göra, inte minst genom ökad automatisering. Det är alltså en blandning av teknisk utveckling och sådant som var och en omedelbart kan göra.