Skanska- Vi vill bygga ett bättre samhälle

0
736

Det säger två av Skanskas projektansvariga för Skanskas bostadsutveckling
184 lägenheter är knappt färdiga
i Flemingsberg förrän nya
ritningar dras upp för ytterligare
bostäder och vårdboende, granne
med de tidigare.

Skanska är i allra högsta grad aktiva i Flemingsbergsdalen,
inte konstigt då företaget
äger en stor del av marken i området
och har gjort så sedan slutet av 80-talet.
Samtidigt som de första lägenhetsinnehavarna
flyttar in de 184 hyreslägenheter
som ligger alldeles intill ICA Maxi Stormarknad
planerar Anders Degerstedt,
projektchef i Skanska Hyresbostäder, och
Oskar Kurasz, marknadsområdeschef på
Skanska Nya Hem, för nya bostäder i
grannkvarteret. En triangel av tre hus i
hörnet av Björnkullavägen och Regulatorbron.

Skisserna visar ca 170 brf-lägenheter,
60 hyreslägenheter, ett vårdboende och
en restaurang och ytterligare lokaler för
uthyrning, men de båda projektansvariga
är noga med att understryka att skisserna
än så länge är på planeringsstadiet.
– Att de blir av är klart, men exakt hur
det kommer att se ut och den exakta fördelningen
mellan hyresrätter och bostadsrätter
är inte helt fastlagt. Vi diskuterar
detaljerna tillsammans med Huddinge
kommun.
Regeringen tillsatte nyligen en utredning
för att se hur kommunernas planarbete
kan utvecklas och snabbas på. I uppdraget
ingår bland annat att se om det går
att införa en möjlighet för enskilda byggherrar
och fastighetsägare att själva göra
en del av detaljplanearbetet för att tillsammans
med kommunen göra planarbetet
snabbare. Självklart kommer kommunen
att ha kvar rätten att besluta om
vilka planer som ska antas.
– Byggherrarna i Huddinge arbetar redan
efter denna samverkansmodell då det
kommer att behövas kanske tre gånger
fler bygglovsbeslut idag jämfört med tidigare,
så det är nödvändigt att vi arbetar
tillsammans utan att tumma på vem som
ansvarar för vad, säger Anders Degerstedt.

Både Anders Degerstedt och Oskar
Kurasz poängterar Skanskas roll som
samhällsbyggare snarare än bara byggherre
och entreprenör. Skanska deltar i
hela Flemingsbergsdalens utveckling och
har kontinuerlig dialog med både kommunens
planerare och medborgarna.
– Vi vill bygga för att utveckla samhället
och skapa mångfald och funktion för
alla. Det vinner både vi och kommunen
på. När vi jobbar så här mer över gränserna
är det lättare att nå fram till rätt lösningar
inom till exempel det kvarter vi nu
planerar.
– Vi vill att man ska kunna göra bostadskarriär
inom Flemingsberg och inte
automatiskt behöva flytta härifrån om du
har behov av en större eller mindre lägenhet
eller en annan boendeform.
För Skanska är kvalitets- och hållbarhetsfrågor
viktiga och i Flemingsbergsdalen blir
bostäderna miljöcertifierade enligt Svanen.
– Vi arbetar med både ekologisk, ekonomisk
och social hållbarhet men har
även stort fokus på etik och arbetsmiljö
på våra arbetsplatser. Vi har till exempel
bjudit in skolklasser till våra arbetsplatser
för att berätta vad vi gör till nytta för alla.
– Ett bostadsområde som man har
kunskap om och fått vara delaktig i är
man mer rädd om, så medborgardialog är
viktigt i planeringen av området.
– Ibland når vi ungdomar som inser att
ett jobb inom byggbranschen kan vara
deras framtid och att de kan få möjlighet
att till exempel praktisera på Skanska. Då
har Skanska bidragit till att bygga ett bättre
samhälle.