SMART INDUSTRI SNABBAR PÅ DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN

NÄR LI SKARIN började som vd
för Luleå Näringsliv för två år sen
trodde hon inte att hon skulle bli
så intresserad av industriprojekt
som hon nu är.
– Faktum är att om industrin
ställer om och tänker grönt, så har
de störst möjlighet att göra mest
för miljön. Och kan man få stora
industrikluster att göra den omställningen
kan vi nå stora resultat
på mycket kort tid, säger hon.

Just nu pågår omställningen till
grönt i Luleå för fullt. Fyrtio olika
testbäddar är igång runt om i
Norrbotten varav flertalet undersöker
möjligheten att lösa en del av miljöproblemen.
Luleå tekniska universitet har
bevisat att det går mycket snabbare
i Norrbotten att gå från innovation till
storskalig produktion, i princip halva
tiden mot vad det normalt tar.
– Här finns stora globala företag som
Facebook, Nasa, Boeing. Vi har biltestverksamhet
med bilmärken som Ferrari
och Porsche i länet, vi är i framkant inom
digitalisering, sjukvård och gruvnäring.
Många av de stora företagen har valt att
stanna efter testperioderna och då ser
även andra industrier att det verkligen
fungerar att bedriva internationell verksamhet
i regionen, säger Li Skarin.

Luleå vill bygga ett helt nytt industriområde
på Hertsöfältet för så kallad Smart industry.
Visionen är att stora
industrier bildar kluster som drar nytta
av de synergieffekter som uppstår.
Ett exempel från andra län är
Northvolt i Skellefteå som tillverkar
batterier till elbilar. Om batterier inte
tillverkas på ett grönt och hållbart sätt,
så går en viktig poäng förlorad. Och i
Luleå finns det också allt som behövs
för att tillverka gröna batterier.
– Vi har gruvnäringen där vi kan utvinna
viktiga mineraler och metaller
för att tillverka batterier och vi har vattenkraft,
säger Li Skarin.
Gruvnäringen som spåddes dö ut inom
en tioårsperiod har istället blivit en
förutsättning för en mer miljövänlig industri.
Mineraler och metaller är nycklar
till omställningen till digitaliseringen.
Även skogen är lösningen på många
problem. De restprodukter som tidigare
eldades upp kan nu användas till
kläder och biojetbränsle.
I februari 2020 bjuder Luleåregionen
in till Demo North ett stort internationellt
tredagars konvent för att fler företag
ska få upp ögonen för vad regionen
kan erbjuda de som väljer att etablera
sig här. Representanter från såväl Nasa
som Facebook kommer för att tala.
– Vi står inför en stor miljöomställning
och här delar vi metoder som löser
flera stora frågor. Om samma metoder
sprids över hela världen, och om vi
kan få fler att etablera sig här, kan omställningen
ske snabbare än vi trott tidigare,
säger Li Skarin.

Text: Cecilie Östby
Foto: Petra Älvstrand