Snart blir Skövdes paradgata full av liv och uteserveringar

Paradstråket Hertig Johans
gata har under vintern och
våren varit inhägnad för
ombyggnation. Målsättningen
är att skapa ett livfullt stråk
mellan Resecentrum och
Stads huset. Till sommaren ska
Skövdes paradgata blomstra
med fler uteserveringar och
folkliv.

Gatan byggs om i två etapper: östra
delen som går från
Resecentrum upp till torget, och
västra delen – över torget och upp
mot Stadshuset.
– Det här är vår paradgata, och
det ska synas, säger Evalena
Öman som är stadsträdgårdsmästare
på Skövde kommun.

Varför byggs gatan om?
– För att få en mer inbjudande
stadsmiljö, en gata full av liv som
främjar promenadstråken med
bland annat breddade trottoarer
som ger plats för fler uteserveringar.
Ytorna anpassas för hög
framkomlighet där alla ska kunna
ta sig fram. På ytan där uteserveringarna
kommer att ligga används
till exempel granithällar –
ett mer beständigt material som
kan kännas lite lyxigare. Vi tar
även bort trottoarkanterna för att
öka framkomligheten.

På den östra delen som går från
Resecentrum gränsar ju gatan på
ena sidan mot kyrkparken, hur
kommer det att se ut där?
– Här anlägger vi en parkpromenad
där dagens träd bildar en
allé. Vi kommer också att ställa ut
nya parkbänkar.

Även den västra delen av Hertig
Johans gata upp mot Stadshuset
får ju en ansiktslyftning, blir det
uteserveringar även där?
– Ja, vi hoppas att även den delen
av paradgatan ska locka företagarna
i branschen att flytta ut
delar av sin servering på den nya
breddade trottoaren.