Snyggt och tryggt underlättar trafikflödet

Gävle parkeringsserviceGävle Parkeringsservice lägger
betoningen på service snarare
än på p-anmärkningar.
– En snygg, trygg, säker och
tillgänglig trafikmiljö är bra för
alla trafikanter, säger vd Stefan
Carlbaum Jonsson. Vi ser det
som vår serviceuppgift.

Från och med 1 januari 2015 ansvarar
Gävle Parkeringsservice,
dotterbolag till kommunala
Gavlefastigheter,
för parkering på gatumark
i Gävle, parkeringsautomater,
boendeparkering, nyttokortsparkering
och tillfälliga tillstånd.
Du har säkert sett parkeringsvakternas
nya uniformer och i höstas ersattes
samtliga biljettautomater som endast
tar mynt med sådana som tar både
kort och mynt. Samtidigt erbjuds
också flera andra lösningar till traditionell
betalning, till exempel via telefon,
sms eller appar.
Bättre linjemarkeringar av p-platser
ska också göras.
Under hösten 2015 genomfördes
också förändringar av stadens parkeringszoner
med drygt 1 900 allmänna
avgiftsbelagda parkeringsplatser
efter beslut av Gävle kommun. 500
parkeringar fick en billigare avgift
och 200 parkeringar hamnade inom
den mer belastade och därmed
dyrare röda zonen.

Under förra året nästan fördubblades
antalet bötfällda felparkerare
i en strävan att få ordning på
trafikflödet, böteskronor som investeras
i p-platser och skötsel. Många trafikanter
upplever det mer irriterande
att inte hitta plats, att inte veta var man
får stå eller att bilar ställer sig fel och
därmed hindrar övriga trafikanter.
– Vårt grundläggande uppdrag är
att skapa en bra trafiksituation i Gävle
utifrån kommunens parkeringspolicy.
Både avgifter och p-anmärkningar,
som bestäms av kommunen, är ett
styrinstrument i den uppgiften, säger
Stefan Carlbaum Jonsson.
– Kan vi optimera trafikflödet
gagnar det alla.
I april öppnade Gävle
Parkeringsservice en kundservice på
Ruddammsgatan 30, mitt i centrala
Gävle, för att ytterligare kunna hjälpa
stadens trafikanter.
En av serviceåtgärderna är den betalapp
som du kan ladda ner till din mobil
och som tagits fram tillsammans med
Easy Park. På varje parkeringsautomat
sitter en skylt där du kan använda appen
och vilken områdeskod
som gäller.
Med hjälp av områdeskoden
vet appen
vilken parkeringszon du har parkerat i
och du betalar via telefonen.
Gävle Parkeringsservice har även
blicken fäst på tomtmarker som idag
står mer eller mindre tomma och illa
skötta för att istället ersätta dem med
välskötta parkeringar.
Gävle ska vara en enkel och trevlig
stad att parkera i.