Söderköping- läge för attraktiv tillväxt!

Söderköping är en framåt
kommun! Med en charmig
stadskärna, vackra Göta
kanal och glass i stora lass
är kommunen en varm och
välkomnande besöksmagnet.
Den pittoreska staden,
omgiven av levande landsbygd
och vackra Sankt Anna
skärgård, erbjuder såväl
goda förutsättningar för
företagande som fantastiska
boendemiljöer och möjligheter
till en aktiv fritid. Här
finns framtiden!

– Vi har en stark efterfrågan på bostäder
och har nu med den nya sträckningen
av E22 en unik möjlighet att
bygga en helt ny centrumnära stadsdel.
Det är en viktig del i vår målsättning
att Söderköping ska fortsätta
att vara en attraktiv boendekommun,
säger kommunstyrelsens ordförande
Börje Natanaelsson, (M).
Den nya stadsdelen, Albogadalen,
med sitt attraktiva läge, blir som en ny
port mot staden, förklarar kommundirektör
Anna Thörn.
– Det blir en fin variation med flerbostadshus,
villor och andra boendeformer.
Förskola och skola, vårdboende,
lekplatser och parker. Allt
med naturen inpå knuten, ändå bara
ett stenkast från stadskärnan.
Börje Natanaelsson är född och
uppvuxen här. Han om någon vet att
Söderköping är en synnerligen attraktiv
och trivsam boendekommun. Han
har även ett förflutet inom det privata
näringslivet och förstår vikten av att
säkerställa förutsättningarna för företag
och verksamheter att växa och utvecklas.

Sammantaget finns möjligheterna
här – tryggheten, småskaligheten och
närheten. Närhet mellan människor
och till nästan allt man behöver, till
jobbet, till skolan och inte minst till
naturen, och en helt unik skärgårdsmiljö.
– Närheten till Norrköping och Linköping
är ett stort plus. Många väljer
att bo här i Söderköping och kan snabbt
och smidigt pendla till arbete och studier.
Samtidigt är det en styrka för det
lokala näringslivet att kunna verka på
en större marknad, säger Anna Thörn.

En attraktiv boendekommun behöver
även kunna erbjuda arbetsmöjligheter.
Just nu pågår planeringen av ett
helt nytt verksamhetsområde norr om
Söderköping, Akvedukten. Här kommer
det att finnas plats för industrier
och andra verksamheter på ett lätttillgängligt
område strax intill E22.
– Det är en framgångsfaktor för vår
fortsatta tillväxt och utveckling, konstaterar
Börje Natanaelsson.
– Vi kan även fokusera på att bygga
i innerstaden på ett hållbart sätt. Det
innebär en möjlighet att förädla och
vårda våra kulturella värden och samtidigt
komplettera med nya moderna
miljöer. Det känns oerhört tillfredsställande,
säger Börje Natanaelsson.
När barnfamiljer väljer bostadsort
är det framförallt två frågor som avgör
valet: tillgången till en aktiv fritid
och skolans kvalitet.
– Vi har både och, konstaterar Anna
Thörn. Enligt SKL:s rankning var
Söderköping Östergötlands bästa skolkommun
2018 och hela 97 procent av
vårdnadshavarna känner sig lugna och
trygga när barnen är på förskolan.
– Det är ingen tillfällighet. Det är
ett målmedvetet kvalitetsarbete som
har tagit oss dit vi är idag, konstaterar
Anna Thörn.
Likt andra kommuner står Söderköping
inför både demografiska och
ekonomiska utmaningar. Invånarna i
arbetsför ålder minskar i förhållande
till andelen barn och äldre, vilket ökar
kraven på effektivitet i den kommunala
förvaltningen.

Omställningsarbetet har startat,
bland annat inom vård och omsorg
som utvecklar och börjar forma delvis
nya innovativa metoder och arbetssätt.
Digitalisering står högt på agendan
inom kommunens samtliga verksamheter.
– Det här är ett långsiktigt arbete
som vi självklart kommer att utveckla
vidare. Vi behöver ha ett framtidssäkrat
fokus i allt vi gör, poängterar Anna
Thörn.
Vad är då receptet för en fortsatt positiv
utveckling av Söderköping som
en del av en stark region och kommunen
som organisation?
– En tydlig koppling mellan de behov
som identifieras och verksamheternas
mål. Lägg till engagerade och
kompetenta medarbetare och chefer
och en hög dos av tillit mellan politik
och tjänstemän. Häri ligger möjligheten
till framgång, konstaterar Börje
Natanaelsson.
– Vår framgång nås genom att bygga
styrkekedjor – alltså att vi länkar
samman människor, skeenden och
processer för att möjliggöra framväxt
av ett hållbart samhälle, för alla, avslutar
Anna Thörn.