Södra Ekkällan växer vidare Här är du granne med både stad och natur

”Vi bygger inte bara hus, vi skapar
hem och områden där människor
lever sina liv.” Det om något gäller
Bonavas bostadsutveckling generellt
och i synnerhet för Södra Ekkällan
här i Linköping. Nu fortsätter utbyggnaden
med ytterligare 500 bostäder.

V har från första början tagit ett helhetsgrepp
tillsammans med kommunen och
andra aktörer för att skapa en trivsam stad i
staden. Målet har varit att bygga en attraktiv
och levande stadsdel, en härlig boendemiljö
som utgår från de boendes behov och önskemål
och det tycker jag verkligen att vi har
lyckats med, säger Anders Rosell, affärsutvecklare
Bonava i Linköping.
Det hela började 2006 med köpet av en rejäl
bit mark på det gamla militärområdet. Tre år
senare byggdes de första bostäderna. Sedan
dess har Södra Ekkällan steg för steg utvecklats
till ett av Linköpings populäraste bostadsområden
med ett par riktigt starka sidor.
Projektchefen Sofie Bornmar lyfter speciellt
fram det unika läget, den omedelbara närheten
till en fantastisk naturmiljö, ändå på
gång- och cykelavstånd till city.
– Här bor du mitt i en växande storstad och
har samtidigt naturen i stort sett utanför knuten.
Det är med andra ord en perfekt boendemiljö
för människor som älskar natur, friluftsliv,
motion och rekreation. En promenad eller
cykeltur bort så är du mitt i Tinnerös naturreservat
och kan njuta av de fina gamla ekarna,
samtidigt som du bor tio minuter på cykel från
stadskärnan. Det är ganska unikt.
Hittills har cirka 1100 lägenheter byggts i
stadsdelen, både av Bonava i egen regi och tillsammans
med samarbetspartners, bland andra
det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden
och HSB. Här finns en blandning av bostadsrätter
och hyresrätter, även en mindre del radhus
som äganderätter.
Södra Ekkällan har uppenbarligen lockat en
bred målgrupp av bostadssökande. Här finns
alla kategorier av hushåll, både villasäljare
som kommit en bit upp i åren, barnfamiljer och
unga förstagångsköpare. Att stadsdelen nu
också förstärkts med skolor och förskolor bidrar
naturligtvis till områdets attraktionskraft.
Här finns den relativt nybyggda Ekkälleskolan,
en grundskola F–6. Ytterligare en skola är
dessutom på gång. Området har också stora
och fina lekplatser, bland annat en mycket populär
och välbesökt parkourpark. I takt med att
stadsdelen växer kommer även butiksutbud
och närservice med restauranger och caféer
och så vidare att byggas ut.
Bonava har för övrigt sålt en fastighet som
innehåller både restaurang och gym. Bygget
pågår just nu och blir färdigt för inflyttning i
september.

Och nu är det alltså dags för nästa utvecklingsfas
av Södra Ekkällan. Den antagna detaljplanen
möjliggör 500 nya bostäder. Byggstart
äger rum redan efter sommaren. Markarbeten
är i full gång. Först ut är svanenmärkta
8-våningshuset Tinnerbäcks Vy med 28 bostadsrätter.
– Det blir en fantastisk bostadsmiljö som
verkligen sticker ut. Eller vad sägs om en takterrass
på 160 kvadratmeter, gemensam för
alla boende i huset. Tala om utsikt över staden.
Här finns även en relaxdel med bastu och ett
övernattningsrum för gäster på besök. Det är
på alla sätt ett mycket genomarbetat projekt,
som jag personligen är superstolt över, säger
Sofie Bornmar.
Parallellt kommer 164 hyresrätter, 1-3 rok,
att byggas utmed Bataljonsgatan, söder om en
ny mindre park som kommunen kommer att
anlägga.
– Anders Rosell påpekar till sist att Bonavas
engagemang i Linköping inte bara handlar om
Södra Ekkällan. Det är visserligen ett stort och
prestigefullt projekt där man som bolag hållit i
taktpinnen ända från start och kommer att fortsätta
ända in i mål, med den långsiktiga ambitionen
2 500 bostäder.
– Vi är i Linköping för att stanna och vi vill
fortsätta att växa med en rad egenutvecklade bostadsprojekt,
både bostadsrätter och hyresrätter.