Södra Wood prövar nya klimatsmarta möjligheter att bygga i trä

0
431

Södra Wood Värö är ett av Europas största sågverk och
producerar 600 000 kubikmeter sågade trävaror per år.
I första hand konstruktionsvirke för husbyggnation. Nu
satsar man på en helt ny anläggning som ska producera
korslimmat trä, så kallat CLT. Att bygga helt i trä har på
senare år blivit allt vanligare, till och med i höghus används
detta förnybara byggnadsmaterial.

CLT betyder Cross Laminated Timber (korslimmat trä), och är en
byggprodukt i massivt trä som tillverkas av minst tre skikt korsvis
limmade enkelskiktskivor. De byggelement som produceras på detta
sätt är mycket starka och tåliga i förhållande till sin vikt.
– Nu förädlar vi råvaran från sågverket och börjar tillverka byggelement
i CLT, vilket med fördel kan ersätta samma byggelement
som vanligtvis görs i betong, berättar Marcus Åsgärde som sedan i
höstas är ny platschef för Södra Wood Värö. CLT används också med
fördel vid påbyggnad av äldre hus där betong blir för tungt.

Även ur miljösynpunkt har CLT stora fördelar. Trä är ett naturligt och
varaktigt råmaterial som ständigt växer upp igen. Limmet som används
är miljövänligt och utgör mindre än en procent av CLT-produkten.
– Det första steget i produktionen av CLT är en mindre anläggning
placerad i Värö, där vi ska lära oss mer om produkten och de marknader
vi ska gå in på, berättar Marcus Åsgärde. Anläggningen startar
upp i början av 2019 och där kommer vi att tillverka CLT-element i
en mindre produktionsvolym. Vi har skapat ett nytt affärsområde,
Södra Building Systems, och i planen finns att vi sedan bygger en
fullskalig produktionsanläggning, men där finns ännu inga beslut.