Sollentunabornas eget energibolag– Vi förenklar din vardag!

0
330
sollentuna energi 2

Sollentuna EnergiSollentuna Energi är ett modernt infrastrukturbolag som nästa år fi rar 50-årsjubileum. Målet för den rutinerade aktören är att fortsätta vara en spelare som levererar bra och prisvärda produkter, som ger ökad livskvalitet och hållbarhet i en tillväxtkommun. 

Allt fler människor flyttar till Sollentuna, vilket inte är förvånande. Sollentuna är en attraktiv, trivsam och välmående tillväxtkommun. Men kommunens växtkraft innebär av naturliga skäl även stora utmaningar. Inte minst för infrastrukturbolaget Sollentuna Energi.

– När Sollentuna växer mer än någonsin är det viktigt att vi tar ansvar för vår gemensamma miljö i ett ständigt pågående förbättringsarbete, säger Gösta Söderkvist, vd för Sollentuna Energi, som har verksamhet inom sex affärsområden: stadsnät, elhandel, elnät, fjärrvärme, avfall och vatten. Affärsidén handlar om att förenkla vardagen och att bedriva en verksamhet som gör största nytta för företagets kunder, som är Sollentunas invånare och företag.

– Som ett modernt och lokalt förankrat bolag vill vi bidra till ökad livskvalitet, en långsiktigt hållbar utveckling och hushållning av de gemensamma naturresurserna, poängterar Gösta Söderkvist.

Trots en tuff bransch går Sollentuna Energi såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt riktigt bra med en vinst som oavkortat går tillbaka till kommunens invånare. – Vi försöker ständigt utveckla våra verksamheter och ha låga priser. Det gäller alla affärsområden. Utmärkta exempel är vår väl utbyggda och prisvärda fjärrvärme som är ett av de billigaste i länet. Vårt stadsnät är även det i toppklass med ett av landets lägsta priser.

Det är kanske ingen större överraskning att Sollentuna Energi har en synnerligen hög miljöprofil, med en miljöpolicy som genomsyrar bolagets samtliga affärsområden. Till exempel återvanns 43 procent av avfallet som samlades in under år 2012. Andelen utsorterat matavfall ökar för varje år och går numera till produktion av biogas. I fjärrvärmeproduktionen används biobränslen till 91 procent, värmepump 8 procent och endast 1 procent olja. Sollentuna Energi kan dessutom stoltsera med en elhandel som enbart säljer vattenel sedan 1 juli 2007 och därför flera år i rad toppat Greenpeace elbolagsrankning.

Logga Sollentuna Energi– Vi var tidigt ute med att bara sälja vattenel och idag har flera bolag valt detta. Vi tog också bort det höga tillsvidarepriset för el 2006 som de flesta fortfarande har kvar. Även elkunder i andra kommuner är välkomna till oss, avslutar Gösta Söderkvist.