Stadens mellanrum ska också utvecklas och ge goda livsmiljöer

0
314

Varberg står inför stora förändringar
med nybyggnation,
förtätningsprojekt, hamnflytt
och dubbelspår under stadskärnan.
Men även stadsrummet
måste ständigt utvecklas.
Ett exempel är Brunnsparken
som upplevts som mörk och
otillgänglig. Nu pågår ett förändringsarbete
som ska göra
parken till en levande del av
centrum.

Varberg var kring förra sekelskiftet
en populär kurort som
samlade stora skaror bad- och
kurortsgäster på somrarna. Brunnsparken
blev en del av stadens viktiga
stråk mellan torget, kyrkan, brunnshuset
– och vidare ner mot badanläggningarna
och Societetsparken.
Promenaden genom de lummiga och
skuggiga parkerna var tänkt att skydda
badortsgästerna från att bli solbrända.
Brunnsparken är fortfarande en
viktig länk i stråket mellan torget och
hamnen, och ska vara en attraktiv mötesplats
både på sommaren och vintern.
För att detta ska bli möjligt behöver
parken bli ljusare och mer tillgänglig.
De stora träden har gjort att platsen
är mörk – något som inte uppskattas av
dagens flanörer.
– Att förnya Brunnsparken ställer
krav som vi ofta står inför då något
gammalt ska bevaras i balans med förnyelse
när staden utvecklas, säger Varbergs
stadsträdgårdsmästare Cecilia
Fredriksen.
– I Brunnsparken har vi tagit bortälften av alla stora träd, där några av
träden var riskträd som inte mådde bra,
berättar Cecilia Fredriksen.
Den positiva
effekten är att parken blir ljusare.
Runt de kvarvarande stora träden blir
det blomsterplanteringar och sittbänkar
av trä.
Även tillgängligheten i parken ska
förbättras genom ny markbeläggning.

Övriga parker i Varberg är Societetsparken
och Engelska parken. Dessutom
finns så kallade stadsskogar med
gångstråk.
Kilen är ett annorlunda parkprojekt i
mindre skala där insekter ska få en fredad
plats. Det är ett litet grönområde
som ligger i en triangel mellan Rosenfredsgatan,
Ringvägen och Södra vägen.
– Här blir det en grön oas med fokus
på biologisk mångfald. Vi planterar
bland annat körsbärsträd och anlägger
en äng. Förhoppningen är att insekterna
ska trivas i denna lilla juvel bland
villakvarteren, säger Cecilia Fredriksen.

Foto: Mikael Pilstrand
Text: Anders Post