Stadspark med närhet till centrum och skärgård

I Kristinehamn finns ett antal
parker, till exempel den långsträckta
Järnvägsparken med
tuktade träd, blommor och
grönska. Men det är ingen
stadspark. En stadspark bör
innehålla möjlighet till aktiviteter
– något för var och
en. Och nu, efter omfattande
medborgardialog och arkitekttävling,
är Kristinehamns
stadspak invigd.

– Invigningen skedde i somras, berättar
Hanna Åsander som är park- och trafikplanerare
på Kristinehamns kommun.
Men därmed inte sagt att allt är spikat
och klart, en levande park förändras med
tiden och nya saker och aktiviteter kan
tillkomma. Dessutom väntar vi på att
bron mellan parken och centrum ska färdigställas.
Kristinehamns kommun har tillsammans
med landskapsarkitekter från
Karavan tagit fram utformningen av den
nya parken med NCC som huvudentreprenör.
Området ligger på den så kallade
Svinvallen längs älven, mellan stadens
centrum, gästhamnen, idrottsområdet
kring Kristinehamns arena och Broängens
handelsplats. Delar av området var fram
till 50-talet stadens inre hamn.

Tanken när man planerade stadsparken
var att centrum skulle utvecklas och
bli mer levande – ”ett stadens vardagsrum”
med stora gröna ytor. Och den tanken
har alltså nu förverkligats. Parkens
hela yta är på 34 000 kvadratmeter och
innehåller bland annat skatepark, med
aktiviteter för barn och ungdomar, lekplats,
nya trädplanteringar, gångstråk
med vackra blomsterrabatter, sittbänkar,
vilstolar, evenemangsplats med scen
samt parkouranläggning.
– Aktivitetsdelarna och särskilt skateboardparken
är redan väldigt populära,
säger Hanna Åsander. Det finns även
stora fria gräsytor som ska inbjuda till
pick-nick.
Att komma till stadsparken med båt
går utmärkt och man kan lägga till vid
de förtöjningsplatser som finns längs
med en träbrygga som löper runt hela
udden. Dessutom kan du sommartid
hoppa på en turbåt som tar dig runt hela
Vänerns norra skärgård.