Stark landsbygd med levande gröna företag

0
255

Sala är Västmanlands största landsbygdskommun, dessutom synnerligen stark och levande, med en hög andel företag inom jord- och skogbruksnäringen.

Utvecklingen av företagandet på landsbygden ska leda till att alla delar av kommunens landsbygd ska kunna erbjuda nya turistprodukter samt boendealternativ för turister och inflyttade permanentboende, säger Sture Johansson, ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund i Mälardalen, dessutom ordförande för Företagarcentrum i Sala.

Nära hälften av Salas 22 000 invånare lever på landsbygden eller i tätorterna runt Sala stad. Kommunen är till ytan Västmanlands största. Inte så förvånande präglas stadens omgivningar och natur av jordbruk och skogsmark. Och genom historien är det just jordbruk, som vid sidan av bergsbruk, har varit den huvudsakliga sysselsättningen.

Och det här lever i högsta grad än idag där Sala präglas av en små- företagaranda. Av 1 800 företag är en betydande del framgångsrika lantbruksföretag. Bondgårdar med ekologisk inriktning, lant- handlare och små gårdsbutiker gör Sala till en onekligen levande och spännande landsbygdskom- mun.

– Det är viktigt att värna om de företag som finns på landsbygden inom alla tänkbara branscher. Vi har därför genomfört många ut- vecklingsprojekt som stimulerat till nytänkande och utveckling, säger Sture Johansson.

Han berättar att skog- och spannmålsgårdarna dominerar men att de ofta har både entreprenadverksamhet och uthyrning av bostäder eller andra lokaler. Mjölk- och köttgårdarna har minskat men av dem som finns har många utvecklats till moderna mjölkrobotanläggningar. Hästverksamhet är också omfattande med en rad etablerade travtränare. Det finns även ett flertal ridhus, några med kursverksamhet och eller unghästinridning.

Vid sidan av själva jordbruket är Sala känt för lokalproducerad mat. Här finns flera gårdsbutiker med olika inriktningar. Utmärkta exempel är ekologiskt mjöl från Stora Hällsta kvarn, egentillverkad honung från Honungsboden, samt lokalproducerade kryddor.

– Den lokala maten är oerhört viktig. Allt flera konsumenter gör ett aktivt val i butiken och fyller kundvagnen med produkter som är lokal- och närproducerade. Spårbarhet från vilken gård blir allt viktigare, säger Sture Johansson, som här ser en stark tillväxttrend med möjlighet att generera nya jobb inom de gröna, småskaliga näringarna.

Lika viktigt är Ösby Naturbruksgymnasium, som enligt Sture Johansson betyder mycket för utvecklingen av Sala, för bättre klimat och miljö som de gröna näringarna kan bidra med. Ösby erbjuder yrkesförberedande utbildning som i huvudsak är inriktad på jordbruk, djurskötsel och skog.