” Starka stadskärnor vinner” – ARANÄS FASTIGHETER I CENTRUM FÖR KUNGSBACKAS UTVECKLING

Aranäs Fastigheter har varit en del
av Kungsbacka sedan 1940-talet
och står i dag mer än någonsin mitt
i stadsutvecklingen.
– Starka stadskärnor vinner, säger
Aranäs Jessica Wikestam, marknads-
och kommunikationschef och
visar upp byggplanerna som kommer
att förändra hela Kungsbackas
stadsbild.

Det handlar om stadsdelen Valand, det
stora stadsomvandlingsprojektet väster om
Kungsbackaån. Tanken med ”väster om ån”
är att knyta samman och bilda ett attraktivt stråk
mellan Kungsmässan Köpcentrum och innerstaden.
Förberedelserna har pågått i över tio år.
Illustrationen över det Valand som beräknas stå
klart cirka 2025 är imponerande. Här kommer det att
finnas cirka 200 hyresrättslägenheter och cirka 150
bostadsrättslägenheter, parkeringshus och 13 000 kvm
för kontor, handel och restaurang. Det första kvarteret
i området lyser redan med sin färgstarka mångfacetterade
fasad av 1 374 glasskivor i rött, orange och blått
vid hörnet Varlavägen/Kungsgatan. De första hyresgästerna
flyttade in i våras. Utöver kontorslokalerna
finns här också ett modernt parkeringshus, och nu har
även den första restaurangen öppnat.

Bygget av nästa kvarter är redan igång. (Kvarter
1 på översiktsbilden här intill).
– Det blir det största kvarteret i stadsdelen, säger
Jessica Wikestam. Fem hus, varav tre i tegel, med 86
hyreslägenheter och två arkitektoniskt utstickande
hus i rött och guld för kontor och butiker. Kvarteret
får en stor grön innergård med plats för lek, umgänge
och vila.
– Vi beräknar att det står klart om två år.
Så växer den nya stadsdelen Valand fram. Hus för
hus, kvarter för kvarter med gångstråket Valands promenad
som ryggraden i kvarteret. Det här är framtidens
Kungsbacka. Sju kvarter kommer att byggas,
vart och ett med sin egen funktion och karaktär.
Näst på tur står kvarter 7 som får 44 hyreslägenheter
med utsikt över den vackra kyrkogården bort
mot Kungsbackaån, och butiker ut mot Kungsgatan
och mot Valands gångstråk. Byggstart våren 2020.
Kvarter 2 blir en del av porten in till Valand från
Kungsmässan med 3 000 kvm toppmodern kontorsyta.

Centrumhuset, som innehåller kontor och butikslokaler,
planeras just nu och ska få en tydlig
hållbarhetsprofil. Kvarter 3 får 65 bostadsrätter och
kvarter 5 får cirka 70 hyreslägenheter. Kvarter 4 alldeles
intill torgmiljön runt Gula Villan får 42 bostadsrättslägenheter
och lokalytor.
– Målet är att hitta en spännande mix av bostäder
och företag som får stadsdelen att leva upp dyg-nets alla vakna timmar med shopping, caféer och
restauranger i gatuplanet. Miljön ska kännas nytänkande,
djärv och kreativ. Allt det som utmärker en
levande stadsdel. Du ska både kunna besöka, bo och
arbeta i Valand.

Aranäs Fastigheter, som från början var ett traditionellt
byggmästarföretag, har idag utvecklats till
en modern och aktiv samhällsbyggare, och den
största privata fastighetsägaren i Kungsbacka med
ett innehav av ca 2 100 lägenheter och över 80 000
kvm kommersiella lokaler.
– Över 5 000 människor bor i våra bostäder och
ungefär 2 000 människor arbetar dagligen i våra lokaler.
Kungsmässan, med sina snart 125 butiker, caféer
och restauranger kan nog kallas juvelen i kronan i
fastighetsbeståndet, flera år i rad utsedd till Sveriges
bästa citygalleria i området Storgöteborg. Nationellt
har man hamnat på en tredjeplats. Ytterligare 9 000
kvadratmeter är snart färdiga att tas i bruk med
plats för ca 20 butiker eller verksamheter. Biografen
Facklan, som ägs av Svenska bio, flyttar också in i
Kungsmässan i vår eftersom dess nuvarande plats
måste rivas på grund av sättningsskador.
Lagom till julhandeln öppnade den första delen
av Kungsmässans utbyggnad. Resterande delar öppnas
i två etapper under 2020.
– Granne med Valand länkas Kungsmässan i hop
med innerstaden och blir en naturlig del av det nya
Kungsbacka centrum, säger Jessica Wikestam.

Men hur ser framtiden ut för
köpcentrum när allt fler handlar
sina varor från datorn i hemmet?
– Kungsmässan har en stor fördel av att ligga
mitt i en stad som har en enorm tillväxt. Det är tuffare
för externa köpcentrum. Vårt mål är att framtidens
Kungsmässan ska vara en social mötesplats
fylld av intressanta upplevelser, vilket nätet inte kan
erbjuda.
– Vår utmaning är att lägga ett pussel av butiker,
restauranger, nöje och tjänster som skapar en så bra
totalupplevelse som möjligt.
Aranäs Fastigheter har sitt fokus i Kungsbacka,
inom en tre kilometers radie, och har redan verkat
här i 80 år. I dag är man mitt uppe i en ny stadsutveckling
och perspektivet är minst lika långt framåt
i tiden.
– Vi arbetar tillsammans med kommunen för att
ett växande Kungsbacka ska få den stad invånarna
förtjänar, säger Jessica Wikestam.