Storsatsning på skolan ger bättre hälsa och högre betyg

0
362

I dag ligger meritvärdet för skolorna
i Landskrona över riksnittet för dem
som ska börja i gymnasiet. Förra
årets snittbetyg för 9:e-klassarna
var det näst högsta i Landskronas
historia.
Men resan har varit lång och nu
satsar staden än mer på utbildningen.

I en pågående satsning på ca 200 miljoner
kronor fram till och med 2020
står barnens och skolelevernas miljö i
centrum. En mängd projekt är redan i
gång, nya planeras och några har avslutats.
Det byggs förskolor och skolor, lokaler
renoveras och verksamheter flyttar.
– När Landskrona satsar på stadsutveckling
handlar det inte enbart om
fastigheter
och nya bostäder, den framtida
utvecklingen är minst lika beroende av
vilka möjligheter staden skapar för de
unga, framhåller Mattias Wald, tf förvaltningschef
på utbildningsförvaltningen.
– Vi jobbar parallellt och det känns
oerhört positivt, säger han. Det är inte bostäder
först för att sedan efter en tid blir
överraskad av skolbehovet.

SKOLAN SKA INTE BARA ge en bra utbildning,
det ska också vara en trygg plats
och det ska finnas studiero. Det är några
av målen med den stora satsningen på
skolmiljöerna i Landskrona då flera äldre
skolbyggnader i Landskrona moderniseras
och anpassas. Förutom rena byggnadsåtgärder
för klassrum och utemiljöer
handlar det också om att göra förbättringar
inom ljud, ljus och digitalisering.
En sådan satsning är belysningen på
nya förskolan Neptun. Där har man som
första förskolan i Sverige installerat dynamiskt
ljus, ett ljus som efterliknar
dagsljus. Forskning har visat att dagsljus
inomhus gör att vi sover bättre på nätterna
och därmed blir piggare på dagen. Om
satsningen på Neptun faller väl ut kommer
man att installera samma ljusmiljö
på fler skolor i kommunen.
– Vi har fått 15 miljoner kronor två år i
rad av kommunen för att investera i skolorna
för att förbättra miljön, säger
Mattias Wald, öronmärkta pengar som
inte ska användas till löpande underhåll.

SATSNINGEN HAR fallit väl ut och skolorna
kommer fortsättningsvis att få åtta miljoner
kronor årligen som en mer långsiktig
satsning.
Även när det gäller pedagogiken ligger
vi väl till vilket ger eleverna olika valmöjligheter,
menar Mattias Wald och pekar på
den bredd som finns med både kommunala
skolor och friskolor, Montessori,
Idrottsgymnasiet, och inte minst Internationella
Engelska Skolan. Den sistnämnda
fick årets stadsbyggnadspris förra året och
valdes till ”Årets jobbskapare” i våras för
att skolan valt att satsa på Landskrona och
då attrahera till inflyttning.

DE SENASTE siffrorna över hur väl Landskronas
elever i klass 9 klarar sig är väldigt
positiva. Nu ligger elevernas snittbetyg
strax över rikssnittet i Sverige, är de näst
högsta i stadens historia, men i Lärarförbundets
senaste rankning baserat på en
rad olika kriterier tappade Landskrona
några placeringar.
– Det finns mycket kvar att göra.
Skolan måste fungera om vi ska få hit föräldragenerationen,
säger Mattias Wald.

Text: Anders Olow