Strömsholmen – vad händer?

För ett år sedan löpte avtalet ut
för det hotell som var tänkt att
byggas på Strömsholmen.
Reaktionerna på hotellbygget
hade dessförinnan varit många
och överhängande negativa. Så
vad händer nu?

Norrköpings kommun valde att
inte förlänga avtalet, utan i stället
ta en paus och lyssna in vad majoriteten
av oss medborgare ville
ha på den lilla ön. Och åsikterna
var många, berättar stadsarkitekt
Karin Milles.
– Slutsatsen vi kan dra är att
det stora flertalet önskar att
Strömsholmen ska vara en fin,
grönskande oas för alla som bor i
Norrköping. Ett åretruntcafé eller
restaurang tycker de flesta ska
finnas, likaså bryggor för vistelse,
samt båtförtöjning och möjlighet
till bad. En liten scen som tidigare
stått på ön skulle många också
vilja se igen, för viskvällar och
andra evenemang.

Det nästan alla betonar är att
det är kommunen som bör hålla
i detta, inte en privat aktör. Det
som händer nu är att Strömsholmen
kommer att göras i ordning i
etapper. Nästa år byggs bryggor
runt ön som man kan vistas på
eller förtöja sin båt vid.
– En scen och ett eventuellt café
finns det i dagsläget inte pengar
till, men vi håller som bäst på att
fundera över hur vi ska få till även
det. Likaså det allmänna badet,
utanför solbryggorna i väster. När
vi vet om och var caféet hamnar
kan vi också göra i ordning marken
runt omkring, säger Karin Milles.
Hon poängterar att Strömsholmen
är en betydelsefull plats för
så många, att det därför är viktigt
att det den här gången görs rätt
från början.
– Nu är vi på god väg att hitta
en lösning som blir en fin konklusion
av alla våra medborgares
stora engagemang