Succé när polisen och kommunen jobbar ihop Samverkan skapar trygghet

0
176

Periodvis har det varit stökigt i Norrtälje,
skolavslutningar som urartat,
mycket bråk och skadegörelse. Men
sedan Trygg i Norrtälje Kommun
startade sin verksamhet har läget
blivit ett helt annat.

Trygg i Norrtälje kommun har sina
lokaler ett stenkast från busstorget.
Där träffar vi Marita Bertilsson och
Björn Cewenhielm som är lokalpolisområdeschef.
– En så trygg kommun som vi är nu har vi
inte alltid varit, säger Marita Bertilsson.
Fram till 2008 var situationen en annan med
drogproblem, skadegörelse, ungdomsbrottslighet
och skolavslutningar som urartade.
Något måste alltså göras för att vända den
negativa spiralen. Kommunen startade därför
ett projekt för att få reda på hur det egentligen
såg ut. Vad kunde förbättras och utvecklas?
Hur skulle man kunna bygga upp ett bra förebyggande
arbete? Projektet pågick under två
år, därefter permanentades verksamheten.

Trygg i Norrtälje kommun är i dag en avdelning
inom kommunstyrelsekontoret som består
av Marita Bertilsson som är chef, samt ett
antal strateger inom olika områden, som fältarbete,
föräldrastöd, integration, våld i nära relation,
folkhälsa och brottsförebyggande arbete.
– Dessutom samverkar vi med alla förvaltningar
i kommunen, civilsamhället, föreningslivet
och polisen. Vi samlar och samordnar
helt enkelt de resurser som finns, säger
Marita Bertilsson.
En av dessa resurser är polisen som man
har nära samarbete med.
– I många kommuner, liksom tidigare även
i Norrtälje, är de samhällsfunktioner som polisen
behöver samverka med utspridda utan
någon samordning, säger Björn Cewenhielm.
– Det som är unikt med den modell som
Norrtälje skapat är att allt är samlat på ett ställe
där vi har direktkontakt och arbetar mot samma
mål, vilket minskar kontaktvägarna och vi
kan agera snabbt när problem uppstår.

Kan du ge exempel på sådant som
ni tillsammans kunnat åtgärda?
– Ja, det finns många exempel, säger Björn
Cewenhielm. Det var rätt stökigt vid busstationen
tidigare. Ungdomsgäng och missbrukare
samlades och människor kände sig otrygga på
platsen. Här kunde vi samla fältsamordnare,
ordningsvakter, näringslivet och personal från
kommunen för att identifiera lägesbilden. Vi
kom bland annat fram till att vänthallen borde
renoveras och därmed bli mer attraktiv att vistas
i för resande. Effekten var tydlig efter åtgärden,
det blev lugnt på platsen.
Marita Bertilsson tar ett annat exempel på
lyckade trygghetsåtgärder.
– Fram till 2008 hade vi stora problem i
samband med skolavslutningarna och under
valborg. Det var mycket fylla, bråk och
misshandel i Societetsparken. Inga vuxna
fanns ute. Lösningen blev att vi tillsammans
med det lokala näringslivet skapade massor
av aktiviteter och en uppskattad tipspromenad
där 300 vuxna deltog.
Innan den här insatsen påbörjades hade
man 70 anmälda brott i samband med skolavslutningen.
– Efter första året gick de anmälda brotten
ner till sju, berättar Marita Bertilsson.
Efter andra året med insatser var det tre
brott, och sedan 2010 är det noll anmälda
brott. På den här vägen har det fortsatt.
– De här snabba initiativen och engagemanget
visar att Norrtälje har hittat rätt väg till
trygghet i kommunen, säger Björn Cewenhielm.
Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm
Periodvis har det varit stökigt i Norrtälje,
skolavslutningar som urartat,
mycket bråk och skadegörelse. Men
sedan Trygg i Norrtälje Kommun
startade sin verksamhet har läget
blivit ett helt annat.

■■ – Norrtälje är en av få kommuner som
tar ansvar för trygghetsarbetet. För oss
är det egentligen bara att haka på, säger
lokalpolisområdeschef Björn Cewenhielm –
här bland ungdomar vid busstorget.

■■ – En framgångsfaktor är att vi leder
hela trygghetsarbetet från övergripande
plattformar. Samverkan sker med kultur
och fritid, skola, socialtjänst, polis,
fritidsledare, fältsamordnare, näringslivet
och vårdbolaget Tiohundra säger Marita
Bertilsson,
som är avdelningschef för
Trygg i Norrtälje kommun.