Sveriges bästa studentstad

0
234

Sveriges bästa studentstad

”Norrköping är en stad som värnar om sina studenter och som låter studenterna och lärosätet sätta en tydlig prägel på staden.”

Ja, så lät juryns motivering när Norrköping utsågs till Årets studentstad 2013-2014 av Sveriges förenade studentkårer, SFS. Att man från Norrköpings stads sida är stolta över utmärkelsen säger sig självt. – Ja, vi är väldigt glada och ser utmärkelsen som ett kvitto på att allt arbete som görs för att utveckla Norrköping som studentstad också syns och märks, säger AnnaKarin Norberg, informatör vid näringslivskontoret. Hennes och hela kommunens förhoppning är givetvis att också studen-terna vid campus Norrköping känner sig stolta och att utmärkelsen gör att ännu fl er studenter väljer att plugga i Norrköping.

Vad säger då studenterna? Är Norrköping verkligen den fi na studentstad som utmärkelsen säger? Sebastian Becker, ordförande för Hälsouniversitetets studentkår Consensus, en av Norrköpings tre studentkårer: – Ja, absolut. Norrköping är en ovanligt bra studentstad och för mig som Norrköpingsbo känns det naturligtvis extra kul att min hemstad uppmärksammats som Årets studentstad.

Vad är det då som utmärker Norrköping? – Det är nog framförallt det fi na samarbetet och samverkan mellan studenterna/ studentkårerna och Norrköpings kommun. Vi som studenter har helt enkelt ett ovanligt stort infl ytande. Man lyssnar och tar fasta på våra åsikter. Och inte bara i rena studentfrågor. Det tror jag är om inte helt unikt så åtminstone ganska ovanligt. Här utmärker sig Norrköping defi nitivt.

Sebastian Becker berättar att studentkårernas representanter har regelbundna möten med kommunens näringslivskontor, även direkt dialog med kommunalråden, och att man då tar upp alla typer av frågor. Det kan vara byggfrågor om bostäder och trivsamma stadsmiljöer men också om livet under och efter studierna, med mera. – Att Norrköping är en lite mindrestudentstad har sina fördelar, påpekar Sebastian Becker. Här fi nns en närhet och intimitet där man enkelt umgås med alla, även över fakultetsgränserna. Det gör att man snabbt trivs och känner sig välkommen.

Men som AnnaKarin Norberg betonar: – Vi är defi nitivt inte färdiga. Vi är många som är engagerade i det här arbetet och mycket mer fi nns att göra. Men utmärkelsen visar att vi är på rätt väg och den inspirerar oss att fortsätta.

Foto: Ida Ling Flanagan