Sveriges första cytostatikarobot

Akademiska sjukhuset är först i Sverige med en robot för beredning
av cytostatika, det vill
säga mediciner som används
mot cancer.

Med sina två armar i en sluten
säkerhetsbänk kommer den
på sikt att årligen utföra cirka
14 000 beredningar.
Cytostatikaroboten är nu på plats i
den nya vård- och behandlingsbyggnaden,
ingång 100/101. Fram till nu
har beredning av cytostatika varit ett
manuellt arbete, utförd i renrum av
farmaceuter. Roboten, som både effektiviserar
och säkrar hanteringen, är
med andra ord en banbrytande produkt.
– Det känns fantastiskt roligt att vi
fått förtroendet att leverera Sveriges
första robot till just Akademiska sjukhuset
i Uppsala, som ju är ett landets
främsta sjukhus, inte minst inom cancerbehandling,
säger Anders Åsell, general
manager på Grifols Nordic AB.

Fördelarna är många, påpekar han.
Den ökade automatiseringen i en sluten
enhet handlar både om patientsäkerhet
och om arbetsmiljö.
– Den säkrar flera rutiner, hela kedjan
från ordination, att rätt mängd patientspecifik
dos av det aktiva läkemedlet
bereds i rätt tid, till att det hamnar i
en slutbehållare. Alla steg dokumenteras
och övervakas dessutom av kameror
och vågar, säger Anders Åsell.

Mattias Paulsson är apotekare på
sjukhuset och den som leder arbetet
att implementera den nya beredningsenheten.
– Det är en stor arbetsmiljöförbättring,
säger han. Personalen slipper nu
det repetitiva arbetet att överföra vätskor
med hjälp av sprutor, samtidigt
som risken för att exponeras för giftiga
substanser minskar.
– Det gör att våra farmaceuter frigörs
för andra beredningar och kan
dessutom arbeta mer ute på vårdavdelningarna.
Automatiseringen gör
också att spårbarheten ökar. Vi kan
dokumentera och exakt visa vad som
händer i varje steg, vilket är oerhört
positivt för patientsäkerheten, konstaterar
Mattias Paulsson.
Årligen kommer cirka 18 000 beredningar
av cytostatika att utföras på den
nya enheten med läkemedelsberedning,
merparten av den nya roboten.
– Vi har tidigare levererat cytostatikarobotar
till många sjukhus i Europa
och USA. Att nu även Akademiska
som första sjukhus i Sverige valt den
här tekniken är ännu ett bevis på viljan
att möta framtidens krav på patientnära
och säker vård, avslutar Anders Åsell.