Tåg Oslo – Stockholm Ett av landets viktigaste järnvägsprojekt

0
148

EN STOR MAJORITET – cirka 70
procent – av dem som ska resa
från Stockholm till Oslo väljer
hellre att flyga än att ta tåget.
Förklaringen är ganska självklar,
en tågresa tar helt enkelt alldeles
för lång tid.

– Så kan vi inte ha det. Med kapacitetsförstärkningar
och ett
par nya länkar är det fullt möjligt
att minska restiden med ett par timmar,
säger Jonas Karlsson, vd för Oslo-
Sthlm 2.55, ett bolag vars syfte är att
verka för en utbyggnad av tågtrafiken
mellan Oslo och Stockholm.
Det statistiska sambandet mellan restid
och val av färdmedel är starkt, påpekar
Jonas Karlsson. I dag tar en
tågresa mellan Oslo och
Stockholm 5–6 timmar.
Med en bättre och snabbare
järnväg på max tre
timmar, så skulle de flesta
välja att resa med tåg i stället
för flyg. Det vill säga en
snabb och bekväm resa
motsvarande Stockholm –Göteborg.
– Få projekt skulle göra större klimatnytta,
betonar Jonas Karlsson.

Frågan har stor betydelse, både regionalt
och nationellt. Den nuvarande sträckningen
är långt ifrån optimal. Det är bara
att titta på en karta. Och framför allt, stråket
går inte genom Mälardalen – Västerås,
Örebro och Karlstad – kommuner där
många människor bor och arbetar.
– Att ha en bra infrastruktur med god
tillgänglighet är helt avgörande för tillväxt
och utveckling. För våra regioner är det
här därför en högt prioriterad framtidsfråga,
förklarar Jonas Karlsson.
Han berättar att företagets opinionsarbete
nu efter tre år gett resultat. Fler och
fler inser de samhällsekonomiska fördelarna
att huvudstäderna Oslo och Stockholm
snabbt kan nås via järnväg. Det är ju
egentligen ganska självklart, menar Jonas
Karlsson.
– Sverige och Norge har en unik handelsrelation.
Det är den största och viktigaste
exportmarknaden från båda håll.
Stockholm och Oslo har också en mycket
stark näringslivskoppling. Ändå har vi inte
en väl fungerande infrastruktur mellan våra
huvudstäder. Det har blivit gradvis bättre
på bilsidan men järnvägen har stått helt
still.
Men som sagt, nu börjar alltfler vakna.
För tio år sedan låg sträckan Oslo –
Stockholm ganska långt ner på priolistan
över landets viktiga järnvägsprojekt. På
senare år har intresset ökat markant.
Branschorganisationen Tågoperatörerna
pekar till exempel ut sträckan som en av
landets tre viktigaste och i fråga om lönsamhet
den med störst potential i hela
Skandinavien. Och framför allt, Trafikverket
och dess norska motsvarighet arbetar
nu med den nya sträckningen.

Regeringen har inte fattat några beslut
men har en skrivning om att en förbättrad
förbindelse bör påskyndas. Så det är ingen
tvekan om att det politiska intresset har
ökat dramatisk på bara några år, menar
Jonas Karlsson.
Han poängterar att det
inte handlar om en helt ny
bana, utan framför allt om
stegvisa uppgraderingar av
befintliga – Mälarbanan
och Värmlandsbanan. Investeringar
som i vilket fall
måste göras och därmed
bekostas med statliga medel.
Utöver förbättringar av de befintliga banorna
krävs två helt nya länkar, Nobelbanan,
en 6,5 mil järnväg mellan Örebro
och Kristinehamn samt en genare sträcka
över gränsen, mellan Arvika och Oslo. En
beräknad kostad på 40 miljarder. Studier
visar att de nya länkarna skulle kunna byggas
helt utan offentlig finansiering.
– Den här järnvägen kommer att byggas.
Frågan är bara när. Min förhoppning
är att planprocessen nu ska gå i gång på
allvar, att myndigheter i Sverige och
Norge tillsammans börjar tittar på frågan.
En möjlig tidsplan skulle i så fall vara
byggstart 2026.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Bombardier