Tågtunnel säkrar godstrafiken till Europa

0
526

 Öresundsregionen är navet mellan
Skandinavien och den europeiska
kontinenten. Men det är också en
trång och ansträngd passage för
trafik. En förbindelse mellan Landskrona
och Köpenhamn skulle skapa
stora restidsvinster och avlasta
järnvägsnätet i hela regionen.

Öresundsbron fyller 18 år i sommar.
När den byggdes satte den direkt
fart på utvecklingen och i dag är
Öresundsregionen en av Europas mest dynamiska
tillväxtregioner. För Sverige är
bron även en viktig länk till kontinenten.
Den har gett människor på båda sidor av
sundet nya möjligheter till boende, jobb
och studier.
Öresundsbron är i dag den enda passagen
för tågtrafik från Sverige till Danmark
och vidare ut i Europa. Det ökande trycket
från både godstrafik och passagerartåg gör
att bron redan i dag börjar bli en flaskhals i
tågtrafiken, och än värre väntas det bli i
framtiden. Byggstarten av en fast förbindelse
mellan Tyskland och Danmark, den
så kallade Fehmarn Bält-förbindelsen, ska
påbörjas redan i början av nästa år och när
den väl står klar kommer trycket på Öresundsbron
att öka ytterligare. Då spås en
80-procentig ökning av godstransporter.

EN UTBYGGNAD AV vissa delar av järnvägsinfrastrukturen
på båda sidor av sundet är
en förutsättning för att möta den förväntade
ökningen.
Det är här Europaspåret mellan Landskrona
och Köpenhamn kommer in. En tunnel
mellan städerna skulle kunna hantera
alla slag av järnvägstransporter: godståg,
höghastighetståg och regionaltåg vilket är
unikt. Andra studerade alternativ till ny
Öresundsförbindelse klarar inte detta.
– Jag tycker det viktigaste är att vi kan
säkra kapaciteten för godstrafiken mellan
Skandinavien och kontinenten genom att
få två fullgoda järnvägsförbindelser. Ska
man lyfta över gods från landsväg till
järnväg så måste man kunna vara säker på
att det finns kapacitet på järnvägen också,
säger Lennart Serder, projektledare för
Europaspåret.
Kystbanen, järnvägen mellan Helsingör
och Köpenhamn, har begränsad kapacitet
och i Danmark finns ingen entusiasm för
att bygga ut järnvägen i det miljökänsliga
området. En järnvägstunnel mellan Landskrona
och Köpenhamn skulle däremot
kunna fungera för både persontåg och
godståg. Dessutom skulle restiden med
tåg mellan Helsingborg och Köpenhamn
bli kortare via Landskrona än via Helsingborg-
Helsingör.

MED EUROPASPÅRET KAN också antalet
godståg över Öresundsbron reduceras.
Ett oförutsett stopp för tågtrafiken på
Öresundsbron får stora konsekvenser.
Med Europaspåret skulle det finnas två
alternativa vägar, en tunnel skulle också
bli mindre känslig för yttre påverkan. På
så sätt avlastas de hårt trafikerade spåren
vid Malmö och CPH/Kastrup. Därigenom
skapas bättre tillgänglighet till flygplatsen
för resenärer från både Sydsverige
och Danmark.
– Europaspåret innebär också en annan
fördel för godstrafiken då den inte behöver
köra genom Lund, Lomma och andra
städer som i dag. Godsstråket genom
Skåne går då i stället direkt från stambanan
förbi Billeberga till Landskrona och
ner i tunneln, säger Lennart Serder.

Text: Anders Olow