Tanka elen direkt från solen

0
471

Kallras och höga el-räkningar
brukar i vintertider motivera till
att se över sina energitjuvar.
Men lönar det sig verkligen
att tanka hushållsel direkt från
solen och borra efter värme genom
ett hål i marken?
Bino Svensson och Niklas
Renfro hjälper Malmöborna att
hitta rätt i den gröna energidjungeln
som snålar både på
jordens resurser och plånboken.

Solcellspaneler som skapar el är populärt
i Malmö just nu. Förklaringen
kan vara solcellsstödet som ger 20
procent på investeringskostnaden för privatpersoner
och 30 procent för företag
samt skattereduktionen på 60 öre för överskottselen.
Dessutom har priset på solceller
de senaste tio åren rasat med 80 procent.
– Dock är det än så länge relativt dyrt att
investera i batterier som kan lagra överskottselen
från solceller – trots befintligt
stöd även här, säger Bino Svensson.
– Bygglov för att installera solcellsanläggning
krävs idag men regeringen ser just nu
över möjligheten att slopa kravet. Dock
kommer kulturminnesmärkta hus fortfarande
att kräva bygglov, säger Niklas Renfro.
Investeringen är normalt återbetald på
12–14 år medan livslängden för solcellspaneler
är uppemot 40 år. Vid försäljning av
huset är det troligt att värdet ökar, eftersom
driftskostnaderna sjunker med solceller,
enligt solkollen.se som bland andra Lunds
universitet står bakom.

För värmens skull är det populärt och beprövat
att installera någon form av värmepump.
– Energikostnaderna kan halveras med
en värmepump, säger Bino Svensson, men
påpekar också att en värmepump både är
kostsamt att installera och kräver en del
vad gäller underhåll.
– Om du dessutom väljer solceller i kombination
med värmepump så minskar du ditt
totala elbehov. Vill du addera mer nytta anlägger
du ett grönt tak som kyler solpanelerna
vilket kan öka solelsproduktionen med ytterligare
5–10 procent, säger Niklas Renfro.
Obs: Malmö kommer under våren att lansera
en webbaserad solpotentialkarta där
man kan söka upp sin fastighet för att se
hur väl det lönar sig att installera solceller.

Text: Cecilie Östby
Foto: Andreas Gruvhammar