Tätortsband med småskalig centrumutveckling Drömmen om Träkvista snart verklighet

0
797

Träkvista Torg ska med cirka 150
nya bostäder och nya lokaler för
handel återigen bli en levande
mötesplats, en trevlig, trygg och
trivsam småstadsmiljö.

Det är ingen tvekan, nya bostäder
behövs runt om på Mälaröarna.
Det finns en stark efterfrågan.
Några bostadsprojekt är i full gång, andra
under planering. En länge efterlängtad
uppgradering av Träkvista Torg är ett av
flera spännande exempel.
– Det som gäller generellt är att redan
bebyggda tätorter ska förstärkas och utvecklas
vidare med nya bostäder och lokaler
för handel, säger Monika Stenberg,
planchef på Ekerö kommun. Det gäller
hela det så kallade tätortsbandet upp mot
Stenhamra på Färingsö, Ekerö kommuns
andra större tätort.
Det är framförallt i och kring Ekerö
centrum som den största utbyggnaden
kommer att ske, både med ett utbyggt
centrum och nya bostäder. Den tidigare
bussdepån kommer att ersättas med ny
centrumbebyggelse för handel, kontor
och cirka 450 nya bostäder.
– På sikt blir det ett tillskott på tusen
nya bostäder kring Ekerö centrum, som
ju har ett stort kulturhistoriskt värde. När
vi nu skruvar upp volymerna så gäller det
därför att skapa en fungerande och attraktiv
helhet av nytt och gammalt, poängterar
Monika Stenberg.

Även Träkvista Torg, på södra delen av
Ekerö, står som sagt inför en välbehövlig
uppdatering, berättar Monika Stenberg.
Torget var länge Ekerös mittpunkt och
mötesplats. De första initiativen att förbättra
och modernisera torget togs redan
1999, men fram till nu har ingenting hänt.
– Äntligen tror jag nog att många
Ekeröbor känner, säger Anna Spennare,
marknads- och försäljningschef på bostadsutvecklingsbolaget
TryggHem.
– Det här är en gammal och fin mötesplats
men som under många år fått alldeles
för lite kärlek och omsorg. Det vill vi
nu ändra på. Vi vill göra drömmen om
Träkvista till verklighet.
Tillsammans med Ekerö kommun och
i samråd med de boende är det TryggHems
ambition att skapa ett småskaligt lokalt
centrum, förstärkt med lokaler för butiker
och nya bostäder.
– Vi vill skapa en levande och trivsam
mötesplats. En inbjudande torgmiljö dit
Ekeröbor i alla åldrar, besökare och sommargäster,
gärna kommer för att handla
och göra sina ärenden. Men lika gärna för
att bara umgås, säger Anna Spennare,
som ser framför sig en tilldragande plats
med närservice, trevliga restauranger och
caféer, som lockar till både korta och
långa besök.

Konkret handlar det om att på den befintliga
torgmiljön, där Coop idag håller
till, bygga två nya bostadskvarter. Det
innebär att det gamla torget flyttar tvärs
över gatan, till en ny torgyta, kantad av
bostäder och butiker med ett fördubblat
Coop i spetsen. Här byggs dessutom ett
nytt serviceboende, som tillsammans
med en upprustning av befintlig lekplats,
skapar möjligheter för berikande möten
mellan unga och gamla.
Den viktigaste förändringen är ändå att
Ekerö får cirka 150 nya bostäder, ett välkommet
tillskott för hela kommunen. Det
handlar om flerbostadshus med 3–4 våningar,
på planeringsstadiet bostadsrätter
men det kan även bli en del hyresrätter,
säger Anna Spennare.
– Oavsett vad är det viktigt att det blir
en rätt balans, att den nya torgmiljön med
placering, storlek och arkitektur passar in
i områdets befintliga småhusmiljö.
Just nu pågår detaljplaneprocessen
med samråd över sommaren. TryggHems
förhoppning är att kunna börja bygga under
2018 med invigning 2020.
Bara några kilometer därifrån pågår den
fortsatta utvecklingen av Jungfrusunds sjöstad,
som vid färjeläget blir en ny attraktiv
entré till Ekerö. Utöver cirka 100 nya bostäder
planeras även här för torgmiljö med
verksamheter, dessutom en ny förskola.
– Det är ett så starkt tryck efter nya bostäder
att i princip allt vi planerar för realiseras
så fort den demokratiska processen
är färdig, säger planchefen Monika
Stenberg. Ambitionen är cirka 140 bostäder
per år, i genomsnitt.

Text: Per-Åke Hultberg
Illustrationer: ÅWL arkitekter