Tegelhagens skola – en skola i världsklass

0
458

Tegelhagens skolaIT med datorer och iPads i spetsen har på bred front gjort sitt intåg i skolans värld – På Tegelhagen kan vi erbjuda det bästa ur båda världar – IT som pedagogiskt verktyg och utepedagogik.

Det säger Linda Ekstrand, rektor på Tegelhagens skola och förskolor. Skolan ligger i framkant inom IT, och då framförallt genom att kontinuerligt integrera nya tekniska lösningar i undervisningen. Skolans interaktiva profil, där barnen redan i förskoleklass har sin egen dator, har onekligen uppmärksammats.

Faktum är att den i Edsviken vackert belägna grundskolan under de senaste åren tagit emot en mängd studiebesök och det inte bara från Sverige. Verksamheten anordnar också föreläsningar för både personal från förskola, fritidshem och skola. Ändå är det ett lika påtagligt faktum att Tegelhagens skola är så mycket mer än bara ny teknik. Uteliv på den stora skolgården, och i den intilliggande skogen är ett lika viktigt och prioriterat fokusområde, betonar Linda Ekstrand.

– Vi vill ge våra elever en stimulerande och utforskande miljö för lärande, både inne och ute, och vi har verkligen en fantastisk utemiljö som gör det möjligt att förlägga en del av verksamheten utomhus. Det kan vara så att eleverna tar med sig tekniken ut i naturen, att till exempel med en kamera dokumentera något och sedan arbeta vidare med det i sina datorer när de är tillbaka i klassrummet.

Linda Ekstrand som själv är ganska ny som rektor på skolan är oerhört imponerad över det hon sett på Tegelhagen; vällagad mat från grunden, flextid för eleverna, grönflaggcertifierad skola, och ett mycket välfungerande fritids, med stationer där pedagogerna erbjuder olika aktiviteter för lärande.

– Här finns en ytterst professionell lärarkår som arbetar utifrån eleven i centrum, och därigenom skapar den lugna atmosfär av trygghet och trivsel som ju är grunden för all inlärning.

Självklart är det fokus på elevernas resultat men minst lika mycket på deras välbefinnande. Alla, från de yngsta barnen i förskolan till de äldsta eleverna i årskurs 6, ska trivas och må bra och kunna utvecklas utifrån sin egen unika potential, poängterar Linda Ekstrand. Själva skolbyggnaden då, ja den är långt ifrån ny. Den byggdes på 70-talet, men de ljusa, fräscha och rymliga lokalerna som genomgick en totalrenovering 2007 upplevs ändå som synnerligen inspirerande och ändamålsenliga.

Logga TS

– Ja, de fungerar alldeles utmärkt, även utifrån vår ambition att vara framtidens skola. Vi vill ligga i spets. Vi vill fortsätta utvecklas och hela tiden leta efter nya utmaningar, givetvis även på teknikområdet, avslutar Linda Ekstrand.