Teknik ska ge tryggare ålderdom i Järfälla

0
334

Teknik i JärfällaSnart tar tekniken ytterligare kliv in i Järfällas boenden för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Den nya tekniken, som kallas för välfärdsteknik, handlar bland annat om surfplattor, trygghetslarm och påminnelsesystem för medicinering.

Tanken är att tekniken ska bidra till att öka individens självständighet, minska oron och göra tillvaron säkrare. Förenkla vardagen och göra den tryggare, helt enkelt. Inte minst för kommuninvånare med annat språk än svenskan. Genom surfplattor med tillgång till bilder och olika språk, kan kommunikationen bli enklare.

Men tekniken kan så mycket mer. Den kan bland annat, i form av appar och datorprogram, även hjälpa till med att komma ihåg saker och strukturera upp vardagen, hitta vilsekomna genom GPS samt genom sensorer känna av om någon är på väg ut genom dörren.
– Vad Järfälla kommer att använda tekniken till, är ännu inte klart, säger Annika Trumstedt, enhetschef på socialförvaltningen i Järfälla. Bara fantasin sätter gränser. Med tekniken vill vi föra Järfällas vård
och omsorg framåt!

Bakgrunden till välfärdstekniken i omsorgen är att Järfälla vill tillvarata digitaliseringens möjligheter att ge service, trygghet, aktivitet och skapa delaktighet för invånarna.