Tekniska verken bygger ut fjärrkyla i Tornby

0
335

Fjärrkyla är en allt viktigare produkt
i Tekniska verkens utbud av resurseffektiva
energitjänster. Just nu pågår
en större utbyggnad av fjärrkyla i
Tornby som kommer att pågå under
de närmaste fem åren.

Fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen
till att vi i Sverige på ett par decennier
stadigt minskat våra koldioxidutsläpp vid energiproduktion
och det genom utfasning av
fossila bränslen för uppvärmning.
– På liknande sätt kan fjärrkyla bidra till en
utfasning av traditionella kylmaskiner som alla
innehåller köldmedier som vid läckage kan
skada ozonskiktet och därmed påverka klimatet,
säger Jimmy Fornander, affärsansvarig för
fjärrkyla på Tekniska verken i Linköping.
Tekniken bygger på samma smarta princip
som fjärrvärme med en central miljöanpassad
anläggning. Det kalla vattnet distribueras sedan
ut till många fastigheter via ett ledningsnät.
Det innebär att verksamhetslokaler, kontor
och köpcentrum kyls på ett sätt som belastar
miljön och klimatet minimalt.
Tekniska verken började utveckla sitt ledningsnät
redan för 21 år sedan, då i samarbete
med Linköpings universitet. Sedan dess
har det skett en successiv utbyggnad i
Mjärdevi och i city, följt av universitetssjukhuset
och Garnisonen.
– Sedan ett antal år tillbaka ser vi ett
klart ökat intresse från marknaden. Idag
är fjärrkyla en populär produkt på väg att bli
lika självklar som fjärrvärme vid nybyggnation
av kontorsfastigheter och köpcentrum,
konstaterar, Jimmy Fornander.

Det handlar både om komfort för de som arbetar
eller shoppar och om kylning av dataservrar
samt att vi tar oss ett steg närmare Tekniska
verkens vision: Att bygga världens mest
resurseffektiva region. Kan vi göra det tillsammans
med våra kunder, då har vi lyckats.
– I dagens samhälle ställer vi helt andra krav
på komfort än för bara ett par decennier sedan.
På samma sätt som det idag är svårt att tänka
sig en ny bil utan AC är det knappast längre
tänkbart att bygga en ny kontorsfastighet utan
kyla. Och då är fjärrkyla det särklass bästa alternativet,
konstaterar Jimmy Fornander.
Miljöaspekten är onekligen den främsta
fördelen. En annan stor fördel är att man slipper
buller och att traditionella kylsystem
dessutom är skymmande och fula.
Den första delen
i Tornby har nu
fått sin kyla. Inom fem år ska samtliga fastigheter
i området, kontor, industrier och köpcentrum,
ha möjlighet att ansluta sig. Men det
handlar inte bara om Tornby.
– Det pågår en ständig utbyggnad, främst i
city. Fullt utbyggt är det i princip bara i Mjärdevi
inklusive universitetsområdet. Så vi har
ännu många år innan vi täckt in hela Linköping,
säger Jimmy Fornander.