Tillsammans bygger vi Mölndal

0
346

Oj vad det är spännande att se hur vi nu steg för steg
närmar oss en färdigbyggd innerstad. Vårt nya
stadsbibliotek är nu invigt och klart. Det blev verkligen
den kreativa och trivsamma mötesplats som
vi ville ha. Väldigt många människor är samtidigt på gång att
inta sina nya arbetsplatser, även flytta in i sina nybyggda bostäder.
Många är för övrigt redan på plats. Och om bara ett
drygt halvår invigs så Mölndal galleria, det som blir något av
innerstadens hjärta.
Vi ser nu med andra ord hur våra ambitioner om att skapa en
levande och dynamisk stadskärna förverkligas framför våra
ögon. En trivsam mötesplats i Göteborgsregionen som man gärna
besöker, även om man kanske inte har något direkt ärende.
Samtidigt händer här så mycket mer. Det är bara att vända
blicken mot andra sidan E6, mot Kvarnbyn till, där vi snart får
synliga tecken på att en ny stadsdel börjar växa fram. I
Åbyområdet byggs nu en mässhall med hotell som kan ta besöksnäringen
till en ny nivå. Här kan vi snart ta emot evenemang
vi hittills inte haft möjlighet till i Mölndal, stora konserter,
event och givetvis mässor.

En bit därifrån, intill AstraZeneca i Åbro, håller en verksamhet
av helt annat slag på att formas. Ett internationellt forskningskluster
för Life Science, där vi som stad för övrigt aktivt
deltar i planeringsarbetet. Även om det ännu bara är i sin linda
så ser vi fantastiska möjligheter som på sikt kan medföra flera
tusen arbetsplatser, ett forskarhotell, kanske även bostäder, förskola
och skola, nästan som en hel stadsdel.
Det här är några exempel bland många på den kraftiga
stadsutveckling och tillväxt vi nu står mitt i. Vill man förändra
och utveckla samhället måste man både vilja och våga. Det gör
vi här i Mölndal. Vi blir fler invånare, vi bygger nya bostäder,
ny infrastruktur och nya stadsdelar, samtidigt som befintliga
kommuncentrum förnyas och utvecklas. Vi både vill, vågar och
kan förändra. Och vi gör det, nu i en takt som kanske aldrig
förr. Samtidigt gäller det att stå stadigt med båda fötterna på
jorden. Att hela tiden påminna oss, vem bygger vi för och varför?
Medborgarna så klart – människorna och för framtiden.

I vår vision talar vi om en modig stad med en tydlig historia.
Modet ligger i förändringen, att våga utveckla staden samtidigt
som vi vårdar vår historia. Visionen säger också att vi är en hållbar
stad där vi växer och mår bra. Vi alla invånare ska må bra, både
nuvarande, nya och framtida. Förutsättningen för det är att allt
som sker görs i dialog, att medborgare kan känna en trygghet i
allt det som sker. Av den anledningen är dialogen jätteviktig. Ett
litet exempel är den stadspark som vi nu planerar, politiker, tjänstemän
tillsammans med Mölndalsborna.
Tillsammans bygger vi Mölndal.
Om det och mycket annat kan du läsa i
den här tidningen. Håll till godo!