Tillsammans skapar vi hållbar utveckling och livskvalitet i Östergötland

0
237

Vi lever nu kanske mer än någonsin i
möjligheternas tid. Den snabba tekniska
utvecklingen, digitaliseringen
och globaliseringen ger nya förutsättningar
och ökar tempot i samhällsutvecklingen.
Det finns alla möjligheter för
den eller dem som gemensamt har förmågan
att skapa nya lösningar.

Men varje fas i utvecklingen har
också sina utmaningar. Vi har under
alltför många år överutnyttjat våra
naturresurser. Vi står inför en omställning
av sällan skådat slag, där alla
delar av samhället har en möjlighet
men också en skyldighet att vara med
och bidra till ett jämlikt och långsiktigt
hållbart samhälle, såväl miljömässigt som socialt
och ekonomiskt.

Tillsammans ska vi i Östergötland uppnå en hållbar
tillväxt och god livskvalitet. Det är helt nödvändigt
att vi offentliga aktörer, som Region
Östergötland, länsstyrelsen och länets 13 kommuner,
arbetar gemensamt och tillsammans med civilsamhället
och näringslivet för att lyckas.

Vi har mycket att vara stolta över i Östergötland
och vi ser en ljus framtid. Här finns ett framstående
universitet, ett näringsliv i stark tillväxt och ett stort
engagemang bland alla som bor och verkar här.
Akademi, offentliga aktörer och näringsliv har ett
nära samarbete och vår förmåga att utveckla ny teknik
för den globala marknaden inom områden som
visualisering, artificiell intelligens
och avancerade material är internationellt
framgångsrik.

De utmaningar som finns på vägen
vill vi möta genom stärkt konkurrenskraft,
såväl ekonomisk som
kompetensmässig. I Region Östergötlands
roll som regionalt utvecklingsansvarig
vill vi samla alla krafter
att bidra till ett mer hållbart och jämlikt samhälle.
Östergötland ska vara ett naturligt val för nya företagsetableringar,
där vi kan erbjuda en bredd av
innovationsmiljöer, besöksmål, kulturutbud och
mycket annat. Tillsammans utvecklar vi regionen.
Nu och för livet framåt.