Tillväxthub där innovativa teknikföretag utvecklar idéer med ABB som motor

0
384

Kan ett stort globalt företag som
ABB, med verksamhet i över
hundra länder, samarbeta med
små, snabbfotade innovativa
tillväxtföretag för att snabba på
innovationstakten?

Vi måste dra nytta av varandras
helt olika styrkor. Man
kan inte göra allt själv, det
blir ofta både för långsamt
och dyrt. Det är stenhård konkurrens
därute. Och vi vet att det finns en uppsjö
av extremt intressant svensk teknik som
bara väntar på att realiseras. Vi måste
våga samarbeta.”
Ja, så tänkte Peter Löfgren, då chef inom
Business Development på ABB:s
R&D i Västerås. Resultatet
blev tillväxtkatalysatorn
SynerLeap, som startade i
september 2016.

Det tog sex månader från
idé till verklighet. Tillväxthubben
SynerLeap har på
bara drygt ett år visat sig
fungera precis som det var
tänkt. Som en mötesplats
där just nu 17 företag från
Luleå i norr till Lund i söder
– flera är på ingång –
nätverkar på plats i ABB:s
forskningscentrum Corporate Research.
Här har de tillgång till ABB:s hela infrastruktur
med laboratorier av alla slag.
Här kan nya idéer testas, utvecklas och
förverkligas.
– Det är helt olika kulturer som möts.
Vi har brutit mönster med öppna dörrar
från alla håll. Vi kan fika tillsammans,
samtala och diskutera olika lösningar
samtidigt som varje enskilt företag får
möjlighet att växa. Det är magiskt roligt,
säger Peter Löfgren.

Han menar att SynerLeap visar att det
går att göra på andra sätt än det vedertagna.
Det gäller att vara på tårna, att
våga ta snabba beslut. Det som normalt
inte är helt enkelt för stora, effektiva
men många gånger inte lika snabba organisationer.
– Stora industriföretag som ABB
måste helt enkelt accelerera innovationstakten
för att behålla och stärka sin
ledande position på världsmarknaden.
Här gäller det att hjälpas åt, menar Peter
Löfgren.
Han pekar på det faktum
att flera svenska startupföretag
uppmärksammats stort
internationellt. Han ger några
exempel och menar att om
inte vi i Sverige tar vara på de
här innovationerna så görs det
någon annanstans. Vi har
ögonen på oss, säger han och
betonar vikten av att snabba
på utvecklingstakten.
– Snabbhet är helt avgörande,
oavsett bransch och det
är ju inte vad man direkt förknippar
med stora globala företag med
ofta långa ledtider. Där finns andra styrkor
som det lilla snabbfotade tillväxtföretaget
behöver. Här kan ABB dela med sig
av det globala företagets beprövade kompetens
och erfarenhet, sina forskningsmiljöer
och inte minst vara dörröppnare
till den globala marknaden. Här kan man
verkligen tala om en win-win-situation.
Johan Söderström, vd för ABB Sverige,
instämmer och poängterar att SynerLeap
är ett naturligt och mycket spännande steg.
– Det finns en stark innovationskraft i
Sverige och vi ser stora möjligheter när
entreprenörskap kombineras med digitaliseringen,
det skapar helt nya förutsättningar
för innovation. Med tillväxthuben
SynerLeap vill vi öka takten för utveckling
och bli ännu vassare, säger
Johan Söderström.
Det är bra för Sverige. Det är bra för
Västerås och det är bra för de teknikföretag
som vi nu ger möjlighet att växa och
expandera på en global marknad.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Jonas Bilberg