Tjejer i förening ger inspiration för en jämställd stad

0
594

Tjejer i förening från Rosengård
har varit med i arbetet för att
bygga en mer jämställd stad.
Nu tar de med sig sina erfarenheter
för att hjälpa regeringen.
– Stadsbyggnadsfrågor behöver
bli mer normkritiska, säger
Vlora Makolli, verksamhetsutvecklare.

Tjejer i förening började med tanken
på att flickor i segregerade områden
blir underrepresenterade i föreningslivet.
Anledningar till detta kan vara
att informationen om utbudet inte når
dem eller att de inte har stöd för att besöka
föreningar utanför sitt eget bostadsområde.
– När vi är ute på skolorna för att bjuda
in till våra aktiviteter är det många som
känner igen oss, eftersom flera av oss bott i
Rosengård. Det skapar ett tryggare rum.
Just nu pågår #metoo-kampanjen och
tjejerna förbereder en utställning som de
ska ha på Stadsbiblioteket.
– #Metoo har förenat feminister världen
över och har visat att sexuella trakasserier
varken bär namn, nationalitet eller religion.
Men det förs parallella kamper där många
känner en större gemenskap. Muslimska feminister
eller feminister från förorten förenas
på andra grunder än feminister från
priviligierade områden, säger Vlora Makolli.

Föreningen har varit framgångsrik i
många år och träffar ungefär 400 tjejer om
året. Många föreningar vill träffa tjejerna
och erbjuder oftast aktiviteter gratis.
– Forskning visar att när man i ett hushåll
har ont om pengar, då är det oftare
sonens fritidsaktiviteter som prioriteras, på
bekostnad av dotterns, som blir utan, säger
Vlora Makolli.
Hon menar att skillnaderna mellan tjejer
som bor i till exempel Limhamn och
Rosengård också blir en skillnad som märks
i olika fritidsaktiviteter.
– Representationen i olika sporter avgörs
av var du är född och var du bor. Inte av
om du har en speciell talang eller ett speciellt
intresse. Det är det som skapar segregationen,
säger Vlora Makolli.
De har flera gånger fungerat som referensgrupp
och remissinstans, bland annat
har Vlora Makolli varit processledare för
olika stadsutvecklingsprojekt i samarbete
med flera fastighetsbolag. Nu i höst ska föreningen
till Stockholm för att vara med i
en referensgrupp, under ledning av regeringskansliet,
bestående av forskare, tjänstepersoner
och andra experter inom stadsutvecklingsfrågor.
– Nu när jag har börjat på juristutbildningen
i Lund försöker jag tillämpa mina
erfarenheter och kunskaper av sociala hållbarhetsfrågor
och feminism i juridiken, säger
Vlora Makolli.

Text: Cecilie Östby
Foto: Andreas Gruvhammar