Tjejerna i Alby fick utforma folkhälsoparken

0
772

Alby folkhälsopark, som invigdes i
november 2015 av idrotts- och
folkhälsominister Gabriel
Wikström, är exempel på en mötesplats
med bredd. Här finns ytor
för fotboll, tennis, basket, skateboard,
löpning, dans, filmvisning,
grillning – för att nämna några av
alla aktiviteter.

Folkhälsoparken i Alby är ett av de konkreta
resultaten från medborgardialogen
där Albyborna fick säga sitt om hur
de ville utveckla sin stadsdel (se sidan 4).
– Idén kom från yngre tjejer som ville
ha en bra och trygg plats att träffas på, berättar
Linus Söderling, som är chef för
idrott och anläggning.
På området som nu är fullmatat med
redskap och möjligheter bestod tidigare
av sporthall och en fotbollsplan.
– Ja det var en sliten idrottsplats från
70-talet, som upplevdes som tråkig och
otrygg, säger Linus Söderling.
Kultur- och fritidsförvaltningen har ett
uppdrag från kommunen att stärka tjejers
idrottande, vilket var en viktig punkt när
parken skulle utformas. Linus Söderling
berättar:
– Vi tog in tre referensgrupper: tjejer
mellan 13 och 20 år som inte var med i
föreningslivet, och en andra grupp tjejer
som var med i föreningslivet, samt en
tredje grupp med representanter från lokala
föreningar. Vad ville man ha? Ja
bland annat en skridskobana ungefär som
i Kungsträdgården, ett DJ-bås, scen, utegym
med olika redskap, joggingspår, tennis,
en riktig amerikansk basketplan med
gummiasfalt och läktare inramad av graffitti
– helt enkelt en bra plats att träffas på
med många aktiviteter.

Många har varit engagerade i uppbyggnaden
av parken, både enskilda och föreningar,
till exempel den lokala fotbollsföreningen
Konyaspor, och crossfitföreningen
som planlagt det stora utegymet med alla
redskap. En grupp ungdomar har bidragit
med ett femton meter långt graffittikonstverk.
I anslutning till grillplatsen finns en
stadsodling som nu sköts av ett äldreboende
och en förskola. Finansieringen har kommit
från Botkyrka kommun, Riksidrottsförbundet
och Boverket.

Vad kan man säga om resultatet?
– Det blev verkligen en sjudande aktivitetsplats,
säger Linus Söderling. Ett exempel
är isbanan med belysning och musik,
som vi var lite tveksamma till. Den
blev en succé med både äldre och yngre
skridskoåkare från morgon till kväll.
Nyckeln till framgången med parken är
att vi har lämnat över makten till de som
ska använda den. Det ska vara en park för
psykisk,- fysisk- och social hälsa, och så
har det blivit.
Folkhälsoparken har utvärderats av
Malmö högskola, som intervjuat ett stort
antal besökare. I genomsnitt är det 49 procent
kvinnor som använder parken varje
dag, vilket betecknas som helt unikt i den
här typen av sammanhang.