Trafikpåverkan – Ett positivt problem

”Oj, vad det är krångligt att
ta sig fram i trafiken i dag.
Det verkar som om det grävs
överallt, runt om i hela stan.”
Känns tongångarna igen?

Det är ingen tvekan om att det grävs en
hel del och att Linköpingsborna därför
har känt av ökade trafikstörningar,
säger Jonas Sjölin, kontorschef på Stadsmiljökontoret.
Han konstaterar att det är en direkt
följd av att staden Linköping växer, att
människor ville flytta hit, vi blir fler och
då behöver vi bygga väldigt mycket. Och
att det är ett positivt problem.
– Det vore ju inte så bra om det vore
tvärtom. Att vi inte hade någon tillväxt, att
folk och företag inte vill flytta hit och att vi
därför inte heller behövde utveckla vår stad.
Nya områden med bostäder och arbetsplatser
innebär med nödvändighet att ny infrastruktur
med ledningar av olika slag behöver
anslutas. Det är med andra ord oundvikligt
att inte bara de närmast omgivande
gatorna påverkas, påpekar Jonas Sjölin.

Ett exempel är anslutningen av fjärrkyla
till Ebbepark. Det påverkar alla gator
där nya ledningar måste dras fram för
att kopplas samman med det befintliga
nätet i innerstaden.
Jonas Sjölin poängterar att han ändå
har full förståelse för den frustration man
kan känna när trafiken inte flödar som
den brukar. Han försäkrar att man från
kommunens sida gör allt för att planera
grävningarna på bästa sätt. Att de också
placeras rätt i tid för att skapa så bra flöden
som möjligt.
– Det är ett ständigt pusslande. Det
gäller ju att påverka de olika trafikslagen
så lite som möjligt. Vi planerar på årsbasis
tillsammans med Tekniska verken och
de stora byggprojekten i staden. Detta så
att större arbeten placeras på bästa vis i
tiden med hänsyn till trafiken. Annat vi
gör för att minska störningen är att vi till
exempel lägger asfalt på nätterna och genomför
kapacitetsförbättringar på yttre
ring, förklarar Jonas Sjölin.

Ändå uppstår det tyvärr ändå allt oftare
långa bilköer, något vi Linköpingsbor
inte är vana vid. Fler människor innebär
ju ökad trafik.
– Vi är inte längre den ”lilla” staden.
Linköping är numera en stor och växande
stad med 160 000 invånare i kommunen.
Det är alltså väldigt många människor
som samtidigt ska ta sig till och från sina
arbeten och studier, säger Jonas Sjölin.
Samtidigt som kommunen utvecklar
det befintliga trafiksystemet så arbetar vi
även med att bygga attraktiva cykelvägar,
stödjer kollektivtrafiken och genomför
informationskampanjer för att möjliggöra
nya resvanor, till exempel kombinera
bilen med cykel och/eller kollektivtrafikresor.
Detta bidrar också till en förbättrad
trafiksituation i Linköping.

Text: Per-Åke Hultberg