TRYGGAST I STOCKHOLMS LÄN

0
412

Norrtälje Kreativ kommun– Norrtälje kommun är den tryggaste
kommunen i Stockholms
län att bo, leva och verka i. Men vi
slår oss inte till ro med det, målet
är att vara tryggast i Sverige, säger
Marita Bertilsson, avdelningschef
för Trygg i Norrtälje.

Under 2013 genomförde stiftelsen
Tryggare Sverige en trygghetsundersökning.
Den visade med all
tydlighet att Norrtälje kommun
inte bara är tryggast i Stockholms län.
– Vi är redan en av Sveriges tryggaste
kommuner. För att befästa den positionen
har vi ett ständigt pågående arbete där vi
bland annat jobbar drog- och brottförebyggande,
berättar Marita Bertilsson. Andra
områden är integration, våld i nära
relationer, föräldrastöd och folkhälsa.
Målet om Sveriges tryggaste kommun inkluderar
även Sveriges tryggaste skola.

Arbetet samordnas och utvecklas
inom ”Trygg i Norrtälje kommun”, en
kommunövergripande organisation med
nio anställda som verkat sedan 2011.
– För att det här ska få ett verkligt genomslag
krävs en bred förankring i hela
samhället där både medborgare och alla
goda krafter samverkar. Vi har idag ett
nära samarbete med polisen, föreningar,
företag, myndigheter och kyrkor säger
Marita Bertilsson.
Just nu pågår ett projekt att i samverkan
med polisen öka tryggheten och trivseln
vid kommunens större kommunikationsknutpunkter.
Det efter önskemål
som kommit fram i medborgardialoger.
Detta resulterar i ett medborgalöfte till
kommunens invånare.
– Det gäller busstationerna och torgen i
Hallstavik, Rimbo och Norrtälje. Ambitionen
är att pressbyrån integreras med vänthallen
i Norrtälje. Det kan också handla
om bättre belysning och en allmän uppfräschning,
avslutar Marita Bertilsson.