Trygghet och utveckling för en attraktiv och levande stadskärna

0
206

MÅNGA STÄDER har valt att lägga
stora köpcentrum utanför stadskärnan.
Butikerna flyttar dit där
det pågår handel, och de uppenbara
följderna blir att stadskärnan
som attraktiv mötesplats sakta
men säkert somnar in. Falun har
valt en annan väg.

Centrala stadsrum är en ekonomisk
förening som arbetar för att utveckla
centrum på en rad olika
sätt. Målsättningen är att handel och service
ska kunna vara kvar i centrum och
att det ska finnas ett rikt utbud på varor
och butiker. Men handeln är bara en del
av centrums utveckling. Caféer och restauranger
bidrar i hög grad till stadskärnans
attraktionskraft. Lägg därtill trygghetsskapande
åtgärder, evenemang och
fler bostäder centralt.
– En levande stadsmiljö attraherar
människor, och människor attraherar affärer,
säger Lasse Westin, som är centrumutvecklare
och arbetar för Centrala stadsrum.
Jag brukar beskriva centrum som
ett vardagsrum för alla där man vill hänga
med kompisar och vara tillsammans med
familjen. Här ska man inte bara handla,
utan även äta, fika, hänga och få kulturella
upplevelser.

I arbetet med att utveckla centrum har
Centrala stadsrum tagit fram en vision
#falunhänder med fyra fokusområden
som speglar hur en stadskärna bör vara:
✓ Attraktiv
✓ Tillgänglig
✓ Fullbelagd
✓ Boende
– Attraktion är en stadskärnas främsta
konkurrensmedel – allt det som ett köpcentrum
utanför stan, eller en nätsida inte
kan erbjuda, säger Lasse Westin. Till
attraktionen hör inte bara handel, utan
även evenemang i centrum, att kulturen
flyttar in på olika sätt.
– När det gäller Tillgänglighet så behöver
vi minska bilåkandet för att förbättra
luftkvaliteten i Falun, samtidigt som det
måste finnas tillräckligt med parkeringsplatser.
Kan man inte komma till stadskärnan
med bil så dör handeln.
Fokusområdet Fullbelagt handlar om
att inte ha några lediga
butikslokaler.
– Näthandelns alltmer
dominerande roll
märks även bland butikerna
i Falun, säger
Lasse Westin. Samtidigt
som inget slår
den fysiska butiken.
Lediga lokaler är väldigt negativt. Hellre
ett mindre centrum som är fullt än ett
utspritt centrum med vakanser.
Boende är en viktig del i ett levande
centrum, enligt Lasse Westin.
– Många stadskärnor avfolkas så snart
affärerna stänger på kvällen. Med fler bostäder
centralt blir det mer liv och rörelse
– något som även främjar tryggheten.

Hur arbetar ni med tryggheten
i centrum?
– Tryggheten hänger även ihop med
vad man kan göra i centrum på kvällen,
att det finns aktiviteter och upplevelser,
öppna krogar och serveringar. Ju fler
människor som samlas
desto tryggare är det.
Två gånger om året arrangerar
vi trygghetsvandringar
där ett trettiotal
personer deltar,
från Centrala stadsrum,
polisen, räddningstjänst,
kommun,
medborgare och skola. Här tittar vi på
sådant som kan utgöra risk eller fara i
centrum, exempelvis dålig belysning,
skymmande buskage, klotter och en hel
del annat som upplevs otryggt. Nästa steg
är uppföljning och att åtgärder vidtas.