Tusen år som en del av resten av världen

0
188

När representanter för Faluns polska
vänort Grudziadz besökte
Falun i maj i år, så konstaterade
vi att starten för relationen mellan orterna
var att koppar från Falu gruva finansierade
att svenskarna erövrade
Grudziadz 1655 under 30-åriga kriget
och ockuperade staden i fyra år. I dag är
relationen tack och lov mer positiv.
Falun var under århundraden en
smältdegel dit människor från hela
Europa sökte sig för att arbeta i gruvan.
Historien om den förstenade gruvdrängen
Fet-Mats fick stort genomslag på
1800-talet: Besökare kom från hela
Europa.
I dag är turismen viktigare än någonsin.
Falu gruva och delar av centrala Falun
är ett av Unesco utnämnt världsarv som
på grund av sitt unika bidrag till världshistorien
ska bevaras för all framtid.

Världsarvet handlar inte bara om att
bevara. Historien ska vara en del av samhällsutvecklingen.
Gruvan var i drift i
mer än tusen år och staden präglas än i
dag av unika boende- och livsmiljöer där
varje århundrade bidrar med sina årsringar.
National Geographic uppmärksammar
just nu Falu gruva som del i sin satsning
World Heritage Journeys. Falun är unikt.
Inte minst stadskärnan med rötterna i
1600-talet har blivit ett signum för Falun
där gammalt och nytt samsas och bidrar
till stadens gemytliga karaktär.

Faluns politiker har genom åren varit
försiktiga med att etablera externa handelsområden
och i stället satsat på stadskärnan.
I dag skapas fler bostäder genom
förtätning i centrala lägen. Handeln är
fortfarande viktig men centrala Falun utvecklas
också allt mer till en plats där
människor uppskattar att bo och leva i
en modern stadsmiljö som präglas av
världsarvets unika värden.
Falu tätort omges av en landsbygd
som även den är unik på sitt sätt.
Ortnamn som Sundborn, Bjursås och
Svärdsjö klingar nog bekant för många.
Här finns allt från fantastiska vintersportmiljöer
i Dalarnas Schweiz
(Bjursås) till konstupplevelser i Karin
och Carl Larssons hemmiljö i Sundborn.
Här är det lätt att trivas.
I skrivande stund är det ännu inte avgjort
om Sverige får vinter OS 2026 eller
om det hamnar i Italien. Falun är en del
i Sveriges ansökan. Skid-VM har ordnats
i Falun fyra gånger. Är det äntligen dags
för OS-tävlingar på Lugnet i Falun? När
du läser detta vet vi svaret.
Falun fortsätter vara en del av resten
av världen som sjuder av liv och utveckling.

Jag hoppas att du när du läser vidare
upptäcker mer av den framtidstro som
finns i Falun. Faluns vision är ”Ett större
Falun”: Falun växer, med rötterna i historien.
En historia som präglas av utveckling
och dynamisk samverkan med
omvärlden under mer än tusen år.
Välkommen att bli en del i
vår utveckling!

Joakim Storck (C)
Kommunstyrelsens ordförande