Tyresö Montessoriskola ger barnen FRIHET ATT UTVECKLA SINA MÖJLIGHETER

0
380

Tyresö MontessorieskolaTyresö Montessoriskola startade 1994 med 30 barn.
Nu går 136 barn på skolan – allt ifrån ettåringar på förskolan,
till eleverna i årskurs sex. Här tar man till vara barnens
nyfikenhet och upptäckarglädje, med inlärning som
anpassas efter varje barns/elevs utvecklingsstadium.

I det stora musikrummet sitter elever
från lågstadiets kör och övar på
Stand by me, inför skolavslutningen
den 13 juni. I ett mindre rum en trappa
upp sitter en tjej och en kille och
spelar schack under ledning av en
fritidsledare, tillika schackentusiast.
– Vi har en aktiv schackklubb,
som har tagit flera priser i tävlingar
– och här finns även gitarrundervisning
för intresserade, berättar Lena
Arvidsson som är rektor.
Det var Lena Arvidsson som tillsammans
med biträdande rektorn Anna
Modigh startade Tyresö Montessoriskola
1994, som kommunens första
fristående skola. Båda hade varit lärare
på vanliga kommunala skolor.
– Men där gavs inte de möjligheter
och utmaningar som vi önskade
att eleverna skulle få, säger Lena
Arvidsson, som gick Montessoriutbildningen
samtidigt som Anna
Modigh.
– Vi ägnar mycket tid åt att möta
barnen på den nivå de befinner sig när
de börjar hos oss. På så sätt har vi stor
kunskap om vad varje barn kan, och
när de är mogna för nästa utmaning
– oavsett ämne, säger Anna Modigh.
Varje höst vid skolstarten åker
mellanstadiet på lägerskola, för att
få ihop gruppen och leva friluftsliv.
Här får eleverna även ta ansvar på
olika sätt, till exempel packa sin
ryggsäck, vara med och planera,
köpa in och laga mat på stormkök.
– Viktigt är att barnen blir bekräftade,
och medvetna om sina styrkor,
säger Anna Modigh. Det gör att de
blir trygga och har lättare att utveckla
sina förmågor.
Lillemor Asplund Petersson, som
är kanslist, brinner – liksom alla andra
som arbetar här – för Montessoripedagogiken.
Det är hon som tar
emot telefonsamtalen till skolan.
– Många föräldrar ringer och är
nyfikna på Montessoripedagogiken.
En gång i månaden har vi därför en
guidning på förskolan och skolan
där vi berättar hur vi jobbar, säger
Lillemor Asplund Petersson, som
tillsammans med Lena Arvidsson
och Anna Modigh välkomnar fler
barn och elever till förskolan/skolan.