Umeå Airport utökar snabbt när kommunen växer

0
597

Umeå Airport slår år efter år passagerarrekord.
Därför har åtgärder för
att öka flygplatsens kapacitet påbörjats
tidigare än planerat.
– På flygplatsen är vi de första
som märker att Umeå expanderar.
Och nu märker vi att det går undan,
säger Bengt-Ove Lindgren, flygplatschef
för Umeå Airport.

Under 2016 var det en procent fler
som reste till och från Umeå än
2015. Det kan tyckas som en liten ökning,
men utvecklingen har pågått under
flera år. De senaste sex åren har det varit
en genomsnittlig ökning på 2,5 procent.
– Vi är stolta över att regionen växer.
Flyget betyder väldigt mycket för den utvecklingen.
Det ska vara enkelt att kunna
besöka regionen både i affärer och privat,
säger Bengt-Ove Lindgren.
Att resandet skulle öka har Umeå räknat
med eftersom kommunen gjort en tillväxtplan
som sträcker sig till 2050. Men
ingen hade räknat med att det skulle gå så
snabbt.
– Vi har tvingats tidigarelägga planerna
för flygplatsens utveckling. Umeå Airport
gör nu en kapacitetslyftning både för att
tillgodose den tillkomna trafiken, den nya
tillströmningen av resenärer och de behov
som regionen förväntas ha i framtiden, säger
Bengt-Ove Lindgren.
Framför allt är det två aspekter man ser
på när det gäller utvecklingen av flygplatsen:
passagerarflödet – såsom incheckning,
säkerhetskontroller och bagagehantering
– och flygplanens rörelser – det vill
säga start och landning.
Hela resupplevelsen är viktig.

Redan nu finns en Masterplan där flygplatsens
utveckling finns planlagd. Första
etappen färdigställdes till 2014 då Umeå
var Europas kulturhuvudstad. Nu under
sommaren 2017 har etapp två påbörjats
med att utöka antalet uppställningsplatser
genom att förtäta de befintliga sex platserna
för nattparkerade flygplan till nio.
Det innebär att flygplatsen går över från
att flygplanen själva taxar ut från uppställningsplatsen
till pushback, det vill säga att
flygplanen backas ut med hjälp av en
truck. Även under sommaren 2018 och
2019 pågår det arbetet.
– Det är en förutsättning för att vi ska
kunna bygga ut terminalen med en gateyta
på övervåningen. Den delen av planen har
vi ännu inget beslut för. Behovet ser vi redan
i dag eftersom det bildas flaskhalsar
vid incheckning, säkerhetskontroller och
bagagehantering. Men det är framför allt
gateytan som är för liten, säger Bengt-Ove
Lindgren.

Sedan flygplatsen invigdes 1961 har den
successivt genomgått små anpassningar
för att klara av ett ökat resande. Resultatet
är att terminalen nu består av ett lappverk
av sju tillbyggda utbyggnader. I planen
finns att bygga en våning över de befintliga
huskropparna med bra gate-områden
och nosbryggor ut till flygplanen. Allt för
att det ska bli en bättre upplevelse för resenären.
Bättre rymd, större serviceutbud
och loungeområden för flygbolagen finns
också med i planen.
Umeå Airport ligger bara fem kilometer
från stadskärnan och tre kilometer från
Umeå universitet och är en av Sveriges
mest stadsnära flygplatser.
– Markområdena runt flygplatsen är
väldigt attraktiva. I framtiden ser vi möjligheten
till ännu större synergier genom
att knyta ihop kommun, näringsliv med
flygplatsen. Flygplatsen har i sig själv
inget egenvärde, utan speglar bara regionen
den finns i, säger Bengt-Ove Lindgren.