Umeå är i tillitstoppen

0
69

I Umeå litar vi på varandra. Det är inte
bara något man säger, det är statistiskt
säkerställt.
– En bidragande faktor kan vara att
Umeå är en välmående stad och att
många upplever vardagslivet som stabilt
och tryggt, säger Fredrik Torberger,
framtidsstrateg, Kairos Future.

Tillit har av Nordiska ministerrådet
kallats för ”det nordiska guldet”.
Om livet är gott för många så ökar
tilliten, det är statistiskt vederlagt. Den
enskilt viktigaste tillgången som ett land
kan ha är att medborgarna både litar på
sina demokratiskt valda representanter
och på varandra. Sverige ligger näst högst
upp i tillitsbarometern i de jämförda länderna.
Och Umeå finns i toppen av de
jämförda städerna.
Hur det kommer sig att just Umeå har så
stark tillitsgrad finns det inte något entydigt
svar på. Men, det går att säga något om hur
tillit fungerar generellt. Om det är stora skillnader
i livsvillkor mellan medborgare brukar
tilliten minska.
Umeå kommuns arbete med social hållbarhet
har fokus på just välbefinnande och tillit,
berättar Linda Gustafsson, samordnare för den
sociala kommissionens arbete i kommunen.
– Vi har ett gynnsamt läge eftersom tilliten
är så hög i Umeå. Det ska vi behålla och
ha i åtanke när vi bygger staden. Vi ska skapa
bästa möjliga förutsättningar för välbefinnande
för alla invånare. Det är speciellt
viktigt för arbete, försörjning och barn och
ungas uppväxtvillkor, säger hon.
När en stad har hög tillitsgrad märks det
genom att fler deltar i påverkansprocesser
som demokratiska val, föreningsliv och annat.
En intressant sak är också att tillit smittar.
Det finns forskning som visar att människor
som kommer till nya länder lär sig
tillit av sina nya landsmän.
– Men, vi behöver ha klart för oss att det är
svårt att bygga upp raserad tillit, så den tillit
vi har ska vi vara rädda om. Vi bygger tillit
varje dag och hela tiden. Där bidrar vi var och
en, du och jag, säger Fredrik Torberger.
Text: Cecilie Östby