Umeå växer med tillit, hållbarhet och innovation

0
140

Tre ledord som beskriver Umeå är kunskap, forskning och
hållbarhet.
– Vi är på väg att bli en större stad och för att lyckas
växa hållbart behöver vi arbeta mer med klimatsmarta lösningar,
säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.
Umeå har nominerats till Europas mest hållbara stad flera år i
rad för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inom många områden.
– Umeå var först i Sverige med att köra elbussar i kallt klimat
2010 och vi har i sommar invigt 25 nya elbussar. Övrig fordonsflotta
drivs på fossilfri diesel. Den nya färjan för Kvarkentrafiken
kommer att gå på batteri och biogas, säger Hans Lindberg.
– Satsningen på elbussar innebär att cirka 75 procent av resande
med kollektivtrafik har övergått till eldrift, säger Rune
Brandt, samhällsbyggnadschef, Umeå kommun.
Allt fler låter bilen stå för att istället resa med kollektivtrafik eller
cykel, vilket minskar koldioxidutsläppen. Cykeltrafik främjas genom
bra infrastruktur, vinterväghållning och bra cykelparkeringar.
– Nu finns också cykelgarage vid flygplatsen, vilket är ganska
unikt för en stor stad som Umeå. Det ska vara enkelt att låta
bilen och taxin stå, säger Hans Lindberg.

Umeås innovativa miljö får vårt näringsliv att växa och lockar
nya företag att etablera sig här. Under förra året tillkom 700
bolag och 1 100 nya jobb. Att Umeå förra året kom på andraplats
som Europas innovationshuvudstad är ett kvitto på att vi
ligger i framkant.
– Europa har koll på oss och vet att Umeå har nya och intressanta
lösningar som kan gagna Europas alla städer. Umeå är
därför en testbädd för flera olika tekniska innovationer, till exempel
inom klimatområdet, säger Hans Lindberg.
Utbudet av kultur och fritid har stort genomslag och ökar
Umeås attraktionskraft och utveckling. Ett bevis för att Umeå
har lyckats även på det området är kulturhuvudstadsåret 2014
och de effekter det har gett efteråt.
– Umeå är en storstad utan att ha storstadsproblematik med
segregation och utanförskap. När vi bygger nytt ser vi till exempel
till att blanda upplåtelseformer. På det sättet motar vi segregationen
innan den ens har uppstått, säger Hans Lindberg.
Förra året byggdes 1 300 nya bostäder och staden har de senaste
tre åren ökat med 6 300 invånare. För att möta ökade välfärdsbehov
har till exempel den nya gymnasie- och högstadieskolan
Maja Beskowskolan öppnat i höst. Under sommaren har
översiktsplanen för I 20-området varit utställd för synpunkter.
(Läs mer om pågående projekt på sidorna 10–11.)
– På I 20-området finns möjligheter att skapa minst 20 000–
25 000 bostäder med bra boendemiljöer i en hållbar struktur och
inom cykelavstånd från stadscentrum, säger Rune Brandt.

Vägen från översiktsplan till ett bygglov tar tid. Tiden är även
en garant för den demokratiska processen (läs mer på sidan 23).
Tillit är också ett viktigt kriterium för en välfungerande demokrati.
Även i Statistiska centralbyråns (SCB) tillitsbarometer
hamnar Umeå i topp.
– Det finns en särskild Umeåanda: Vi är tillräckligt små för
att vara krismedvetna och tillräckligt stora för att våga göra
stora satsningar. Vi håller ihop, säger Hans Lindberg.
– Jag tror att Umeåborna och alla besökare gillar att det är nära
till så mycket. Efter jobbet promenerar jag på gågatan genom vårt
fina centrum och fortsätter sedan på cykel ut till idylliska
Nydalasjön och lägenheten på Tomtebo. Det är fantastisk fint och
allt är inom ett avstånd på fem km. Det är viktigt att vi håller fast
vid den strategin när Umeå fortsätter att växa, säger Rune Brandt.
Text: Cecilie Östby