Unga sommarjobbare gör Finnsta fint

30 Upplands-Broungdomar
kommer under sommaren att
jobba med fastighetsskötsel i
södra Finnsta. Satsningen är
ett samarbete mellan kommunen
och fastighetsägaren
D. Carnegie & Co.
– Ungdomarna gör ett viktigt
jobb i våra områden. Sommarjobb
är också ett bra sätt att få
in en fot på arbetsmarknaden,
säger Jonas Hagström, projektledare
för boendesociala
frågor hos D. Carnegie & Co.

 

 

I södra delen av Finnsta äger
D. Carnegie & Co ett tjugotal
trevåningshus. Här ska de ungdomar
som nu anställts klippa gräs, måla staket,
städa källarförråd, rensa rabatter
och hålla rent och snyggt.
– För många är detta det första jobbet
och ett viktigt steg in i arbetslivet.
Förhoppningsvis får de också upp
ögonen för fastighetsbranschen och
den bredd av yrken som finns. Det är
stor efterfrågan på personal inom både
fastighetsskötsel och förvaltning, säger
Jonas Hagström.
Förutom att ungdomarna kan lägga
till en rad på cv:t blir de också medvetna
om att det är viktigt att bry sig om
sin närmiljö, hoppas Jonas Hagström.
– Flera av ungdomarna bor redan i
våra områden eller är våra framtida
hyresgäster.
Om man är med och jobbar
för att det ska bli fint och trivsamt är
chansen stor att man framöver tar ett
större ansvar för sitt eget bostadsområde,
säger han.

SATSNINGEN ÄR ett nära samarbete
med Upplands-Bro kommun. Kommunen
har rekryterat ungdomarna, som
är i åldern 16–19 år. D. Carnegie & Co
erbjuder jobb och handledare. Anna
Björklund
är hållbarhetsstrateg i Upplands-
Bro kommun:
– För oss är det här ett nytt sätt att
arbeta, men vi ser att det finns stora
vinster med att jobba nära fastighetsägarna
i kommunen. Boendet är en
viktig del av människors vardag, på
samma sätt som kommunens olika
verksamheter är det. Men för hyresgästerna
är det inte alltid självklart var
gränserna går, vem som ansvarar för
vad. Därför är det viktigt att ta ett gemensamt
ansvar och visa att vi bryr
oss lika mycket, säger hon.
17-åringarna Sigrid Holm och
Mohammad
Amin Rezazadeh är två av
de ungdomar som ska jobba i Finnsta i
sommar.
– Det vore kul om jag fick chansen
att måla en del, säger Sigrid Holm som
valt målarinriktningen när hon i höst
fortsätter på Yrkesplugget, ett praktiskt
inriktat gymnasium.
– Jag tror att måleri ger harmoni,
även om jag förstår att det kan vara
stressigt ibland.
Mohammad Amin Rezazadeh kom
till Sverige från Iran som 11-åring och
slutade nian i våras. Förra sommaren
jobbade han i Järfälla. I år blir det tre
veckor i slutet av juli hos D. Carnegie
& Co.
– Sommarjobb är en bra erfarenhet,
säger han. Det visar att man vill jobba.
Dessutom vill jag tjäna ihop till mina
utgifter själv.

MOHAMMAD VALDE att gå om nian
för att få upp sina betyg och till hösten
har han sökt både naturbruksprogrammet
i Spånga och teknikprogrammet i
Järfälla.
– Jag vill gärna bli veterinär. Eller
programmerare. Men det ska bli skönt
att jobba ute i sommar, det kommer att
ge mig nya krafter inför gymnasiet.

Samarbeten skapar
trygghet och trivsel

Trygghet och trivsel är viktiga förutsättningar
för ett bra boende. D. Carnegie &
Co jobbar därför nära kommuner, andra
fastighetsbolag och föreningar i en rad
sociala projekt. Här är några exempel:

Rent och tryggt
När nedskräpningen minskar ökar
tryggheten. Därför plockar barn från ett
tiotal skolklasser och idrottsföreningar
skräp i några av våra bostadsområden
ett par gånger i veckan. Förutom att
det ger extra pengar till klasskassan får
ungdomarna lära sig varför det är så
viktigt att värna miljön.

Trygghetsvärdar
I Upplands-Bro och flera av våra andra
bostadsområden finns våra trygghetsvärdar
som ett stöd för personer som
hamnat i, eller är på väg att hamna i,
utanförskap på olika sätt. Under vandringar
i områdena pratar de med både
unga och vuxna och fångar upp de som
kan behöva hjälp.

Fotbollsskolor
En meningsfull fritid är viktig. Under flera
år har vi arrangerat kostnadsfria fotbollsskolor
under sommarlovet för barn och
unga i våra områden. Detta för att skapa
meningsfulla aktiviteter och förebilder för
dem. I år kommer cirka 200 ungdomar i
Haninge, Huddinge, Märsta och Sollentuna
under fyra olika veckor att träna fotboll
tillsammans med ledare från AIK Fotboll.

Fastighetsägarföreningar
Sociala utmaningar är sällan begränsade
till ett enskilt bostadsområde. Därför
samarbetar vi med andra fastighetsägare
kring bland annat trygghetsfrågor
och när vi planerar våra utemiljöer. Att
göra saker tillsammans ger mycket
större effekt.