Unik forskning kring mat, miljö, vård och häls

0
145

MAT OCH HÄLSA – här har
Örebroregionen en unik kombination
av kunskap. Målet är att
bygga en stark och för Sverige
helt unik forskningsprofil som
blir till nytta för hela samhället
och därmed till regional tillväxt.

– Vi insåg för några år sedan att
vi har breda kunskaper om mat,
miljö, vård och hälsa. Det
sträcker sig från gastroenterologi och nutrition
här vid Örebro universitet, till
gastronomi och själva måltiden vid vårt
campus i Grythyttan, säger Robert
Brummer, vice rektor och professor vid
Örebro universitet.
Här fanns något unikt att bygga på, något
som på sikt skulle kunna bidra till ny
ekonomisk aktivitet med koppling till
livsmedel. Att på ett smart sätt helt enkelt
koppla ihop människors olika kompetenser
från universitetets tre fakulteter –
Ekonomi, natur- och teknikvetenskap,
Medicin och hälsa samt Humaniora och
socialvetenskap.
– Vi började med ett antal workshops
där alla medverkande med stort engagemang
kunde precisera sina förslag och få
snabb återkoppling. Idéer mötte varandra,
stöttes och blöttes. Helt nya tankar och
uppslag fick liv, till exempel hur musik
kanske skulle kunna påverka smakupplevelser,
säger Robert Brummer.

En referensgrupp gick sedan vidare för
att bygga upp den infrastruktur kring befintlig
och ny forskning kring mat och hälsa
som nu inkluderar över hundra personer,
både forskare och studenter. Fem forskningsprojekt
är i gång och ännu fler är i
uppstartsfasen. Samtliga är tvärvetenskapliga,
det vill säga de skulle inte ha kommit
i gång inom de traditionella disciplin- och
fakultetsgränserna.
– Resultatet har blivit ett helt nytt område,
där människor som annars inte skulle
ha träffats nu har möjlighet att tillsammans
utveckla nya idéer och nya lösningar,
säger Robert Brummer.
Forskningen har en unik bredd, från
molekylär biologi till logistik och teknik.
Allt från studier kring hälsoriktiga måltider
inom hälso- och sjukvård, skola och
äldreomsorg till utveckling av nya maträtter
och hållbar livsmedelslogistik.

Till alla nya projekt i år har externa forskare
rekryterats, de flesta utländska.
Internationell marknadsföring mötte ett
enormt intresse med uppåt 400 sökande
till åtta platser.
– Vi är bara i början. Jag ser stora möjligheter
inför framtiden. Det känns framför
allt otroligt spännande att jobba med
något som hela samhället verkligen behöver,
både offentlig sektor och näringslivet,
samtidigt som vi tar fram ny kunskap
på områden som även allmänheten är både
betjänt och intresserad av.

För mer information: www.oru.se/strategiska-satsningar/mat-och-halsa

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Linda Harradine, Ulla-Carin Ekblom
och iStockphoto